10.10.2012

Ekskurzija ED Nova Gorica na Bovško

Strokovna ekskurzija v Log pod Mangrtom

V oktobru 2012 smo organizirali enodnevno srečanje članov društva in strokovno ekskurzijo na Bovško. Pod vodstvom sodelavcev Soških elektrarn Nova Gorica smo si ogledali stoletno malo HE Možnica (zgrajeno leta 1909 – prvi agregat in leta 1911 – drugi agregat, ki še obratuje) in malo HE Log (zgrajena 1931 leta). Ogledali smo si vhod v 4.843 m dolg predor iz Loga pod Mangrtom v rabeljski rudnik svinca in cinka (Italija), ki služi za odvodnjavanje in je konstanten vodotok za mHE Možnica. Obiskali smo tudi trdnjavo Kluže in si ogledali predstavo Društva 1313 iz Bovca. Sledilo je družabno srečanje v Bovcu.

IMG 8845

IMG 8861

IMG 8901

IMG 8905

IMG 8934

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...