4.03.2013 do 8.03.2013

Razpis seminarjev za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo v smislu Zakona o gradnji objektov opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli.

Za seminarje in strokovne izpite v letu 2013 so razpisani naslednji roki:

SEMINAR 04. 03. - 8. 03. 2013 14. 10 - 18. 10. 2013STROKOVNI IZPIT  23. 04. 2013  3. 12. 2013


SEMINAR ZA PRIPRAVO NA STROKOVNI IZPIT

 Seminarji bodo v hotelu BOR-GRAD, Preddvor pri Kranju, telefon (04) 255 92 00. V kolikor boste v hotelu prenočevali, priporočamo pravočasno rezervacijo.

Seminar traja 5 dni. Udeleženci prejmejo gradivo za pripravo na strokovni izpit, ki ga lahko prevzamejo 3 dni pred začetkom seminarja v pisarni Elektrotehniške zveze Slovenije v Ljubljani, Stegne 7. Prispevek za seminar je 820,00 EUR (brez prometnega davka), v katerem je vračunana cena gradiva in glavni dnevni obrok. Cena prenočitve ni vključena in jo plača vsak udeleženec sam.

Seminar organiziramo za najmanj 35 oz. za največ 50 oseb. Kandidate bomo pravočasno obvestili v kateri seminar bodo razvrščeni.

Prijavnico za udeležbo na seminarju pošljite najkasneje 10 dni pred začetkom seminarja na naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana ali po faksu štev. 01/511 30 04. Prijavnice dobite v elektronski obliki (docpdf) pisarni EZS. V prijavi je treba navesti, za katero smer stroke se prijavljate:

ELEKTROTEHNIKA ELEKTRONIKA IN TELEKOMUNIKACIJE
-za odgovorno vodenje del -za odgovorno vodenje del
-za odgovorno vodenje posameznih del -za odgovorno vodenje posameznih del
-za odgovorno projektiranje -za odgovorno projektiranje


STROKOVNI IZPIT

opravljate pri Inženirski zbornici Slovenije, Jarška 10 b, Ljubljana, telefon 01/547 33 15. Prijavnico k strokovnemu izpitu dobite na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije.

PODROBNE INFORMACIJE

Elektrotehniška zveza Slovenije - SEM, Ljubljana, Stegne 7
Telefon : (01) 511 30 00, fax (01) 511 30 04
E-pošta : vitel@guest.arnes.si


Ljubljana, december 2012

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...