8.11.2012

Ogled črpalne hidroelektrarne AVČE

Ekskurzije se je z avtobusnim prevozom za 36 oseb Vengust tour udeležilo  21 članov ED Celja, ki so vplačali po 30 €.

ED Celje je pred 4 leti (7.11.2008) izvedla ogled ČHE Avče v izgradnji, sedaj pa v obratovanju. Strojnica ČHE je locirana na levem bregu Soče. V strojnici je nameščena glavna el.-strojna oprema. Obstoječi akumulacijski bazen Ajba HE Plave služi kot spodnji akumulacijski bazen H=104 m, zgornji bazen je lociran v naravni kotanji v bližini naselja Kanalski vrh Hsp=597 m, Hzg=625 m. Koristni volumen akumulacije je 2,17 milj. m³, površina asfalta 140.000 m². Dovodni tunel: l=697 m, d=3,9 m. Tlačni cevovod: nadzemni: l=862 m, d=3,2 m; podzemni: l=705 m, d=3 m. Posebnost ČHE je v opremljenosti z reverzibilnim agregatom (turbina-črpalka) s spremenljivo hitrostjo vrtenja (varspeed).

T: Trancisova, vertikalna enostopenjska reverzibilna z n=600 v/min. G: asihronski motor/generator z izmeničnim vzbujanjem P=195 MVA. Pi=185 MW, t=3 min. na polno P, Qt=40 m³/s, E=426 GWh, Pč=180 MW, t=6 min. na polno P, Qč=34 m³/s, Eč=553 MWh, Hmax=521 m. Trans. RK 200 MVA, 18/116 kV, stikališče v GIS izvedbi, G=630 kVA s porabo 70 l/h. ČHE je preko 110 kV KB l=0,6 km priključen na DV 110 kV Doblar-Gorica.  Izkoristek ČHE µ=0,77.

G in T je izdelek: mitsubishi heavy ind. LTD, Tokio, Japonska.

V ČHE nas je sprejel dežurni g. Jože Pavšič, ki nam je razkazal strojnico z naštetimi napravami ter nas peljal na ogled strojničnega jaška v globino 71 m. Akumulacijsko jezero na H=625 m pa smo si ogledali sami.  

Od 14-16 h Martinovo kosilo po 13 € v gostilni Rajko Skrt, Most na Soči 62 (nekdaj Sv. Lucija), skupaj račun 375,50 €.  Po kosilu smo si ob čudovito lepem vremenu ogledali prelepo reko Sočo z mostom, kjer poleti skačejo v vodo s stolpa ter hribe (Krn 2245 m,..), ki smo jih včasih obiskovali.

Podivjane vode 5. 11. 2012 po Sloveniji: tudi v Mostu na Soči skoraj dosegla hišo pri mostu. Soča je pri HE Solkan dosegla max. pretok Q=2.100 m³/s, na Dravi tudi max. Q=3.100 m³/s  (poškodba HE Formin).

Zbral predsednik ED Celje: Janko Budna

DSC03555.JPG

DSC03556.JPG

DSC03558.JPG

DSC03559.JPG

DSC03561.JPG

DSC03562.JPG

DSC03565.JPG

DSC03567.JPG

DSC03568.JPG

DSC03569.JPG

DSC03571.JPG

DSC03572.JPG

DSC03573.JPG

DSC03575.JPG

DSC03582.JPG

DSC03583.JPG

DSC03585.JPG

DSC03587.JPG

DSC03589.JPG

DSC03591.JPG

DSC03593.JPG

DSC03598.JPG

DSC03600.JPG

DSC03601.JPG

DSC03603.JPG

DSC03610.JPG

DSC03611.JPG

DSC03615.JPG

DSC03617.JPG

DSC03618.JPG

DSC03620.JPG

DSCN4012.JPG

DSCN4018.JPG

DSCN4028.JPG

DSCN4032.JPG

DSCN4042.JPG

DSCN4055.JPG

DSCN4066.JPG

DSCN4082.JPG

DSCN4090.JPG

DSCN4091.JPG

DSCN4100.JPG

DSCN4105.JPG

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...