25.10.2012

Ekskurzija v Laško

Ogled muzeja v elektroenergetskega muzeja v Laškem ter ogled tehnološkega procesa Pivovarne Laško.

Udeležilo se je 11 članov ED Celje z lastnim prevozom. 

a) Od 10-12 h ogled »muzeja ELEKTROPRENOSA »Fala-Laško«. Sprejel in eksponate predstavil g. mag. Srečko Lesjak. Muzej je z ljubeznijo in estetiko s sodelavci pripravil g. mag Lesjak. 

Na zunanji lokaciji so razstavljeni elementi daljnovodnih in transformatorskih polj od 10 – 400 kV. Vsak tipičen element stikalnih naprav je prikazan tudi v prerezu. V notranjem delu (bivše zaklonišče za RTP) so: relejne zaščite, časovni, smerni, pretokovni, diferenčni releji, V-, A-, W-, Hz-, Var-metri, izolatorji (tudi silikonski), varovalke, vrstne sponke, avtomati, stikala, orodja, delovne priprave, pregoreli kontaktni elementi, preboji energetskih kablov.

V prostorih RTP Laško so maja 2012 postavili T in G iz ČEGELJŠ nad Tržičem (predvideno za staro Fe), ki je bila zgrajena 1904, moči 2.000 kM, Francisova T, H=104,6 m, U=6,6 kV – 1. visokotlačna naprava na slovenskem. Nazorno je prikazan potek od HE-prenos-distribucija-uporabnik (luč, radio). V RTP Laško je možno videti še: števce, releje, zaščitne naprave, pisalne stroje, računalnike (v prerezu), komandno stikalnico v RTP Laško z vsemi inštrumenti ter slike vseh zaposlenih v obratu Laško, oz Podlog.

V Zdravilišču Laško so leta 1885 zgradili malo HE, tako da je 1. žarnica zasvetila že 6 let po tem, ko je Edison odkril žarnico.

Podjetje Fala, d.d. je l. 1924 zgradilo 77 km 80 kV DV od HE Fala do RTP Laško (Debro)  80/35 kV in naprej DV 35 kV Laško-TE Trbovlje, kar je bil v SI kot takratni YU, 1. prenosni DV in 1. paralelno obratovanje in 1. vzdrževalni obrat v Laškem na slovenskem, za kar so zgradili 4 stanovanja. Domačini še danes RTP Laško imenujejo »Fala«.

Prvi  DV 220 kV je bil zgrajen 1964, povezavi z A in I pa 1974,  DV 400 kV –  1976 leta.

b) Od 12-14 h ogled pivovarne Laško. Tehnologijo proizvodnje piva je razložil g. Marjan Holcer, energetski del pa g. Boštjan Teršek.

Ogledali smo si: varilnico, klet, zorenje, filtracijo, linijo polnjenja steklenic, druga linija je v remontu, muzej in degustacijo piva.

Pivovarno je ustanovil 1825 lectar Franz Geyer. Med II. sv. vojno porušena, od zavezniških avijonov, ki so hoteli porušiti železniški most, zadeli pa pivovarno. Izdelki: L-Zlatorog, L-club, L-Dark, L-Light, Export Pils, L-malt, Banditos Ice, Banditos Sun, mineralnih, izvirskih in naravnih vod. Čez dober mesec pa še: sajder-jabolčni sok in pšenično pivo.

Dnevno prodajo 2 soda piva po 4.000 hl!

Zaposlenih 320 oseb, včasih nad 500. V energetiki je zaposlenih 14 oseb, ki vzdržujejo 4 TP z 10 transformatorji 20/0,4 kV, 11,5 MVA, 13.500 MWh/leto pri GEN I. Stroški za elektriko 1 miljon €, ter 1,7 miljona € za plin, kar je le 3% stroškov proizvodnje.

c) Od 14-15 h malica po 4 € v gostilni Bezgovšek na terasi ob sončnem vremenu s pogledom na urejanje brežin reke Savinje s strani NIVO Celje, ki naj bi preprečila poplave Laškega.

Zbral predsednik ED Celje: Janko Budna

SAM 6656.JPG

SAM 6660.JPG

SAM 6663.JPG

SAM 6668.JPG

SAM 6672.JPG

SAM 6693.JPG

SAM 6702.JPG

SAM 6708.JPG

SAM 6714.JPG

SAM 6646.JPG

SAM 6649.JPG

SAM 6652.JPG

SAM 6655.JPG

SAM 6658.JPG

SAM 6659.JPG

SAM 6661.JPG

SAM 6666.JPG

SAM 6670.JPG

SAM 6674.JPG

SAM 6675.JPG

SAM 6676.JPG

SAM 6677.JPG

SAM 6679.JPG

SAM 6680.JPG

SAM 6681.JPG

SAM 6685.JPG

SAM 6686.JPG

SAM 6687.JPG

SAM 6688.JPG

SAM 6691.JPG

SAM 6692.JPG

SAM 6701.JPG

SAM 6703.JPG

SAM 6704.JPG

SAM 6705.JPG

SAM 6706.JPG

SAM 6709.JPG

SAM 6710.JPG

SAM 6712.JPG

SAM 6716.JPG

SAM 6718.JPG

SAM 6719.JPG

SAM 6720.JPG

SAM 6723.JPG

SAM 6725.JPG

SAM 6727.JPG

SAM 6729.JPG

SAM 6730.JPG

DSC03362.JPG

DSC03377.JPG

DSC03378.JPG

DSC03384.JPG

DSC03416.JPG

DSC03429.JPG

DSC03448.JPG

DSC03368.JPG

DSC03370.JPG

DSC03375.JPG

DSC03379.JPG

DSC03383.JPG

DSC03387.JPG

DSC03390.JPG

DSC03391.JPG

DSC03394.JPG

DSC03396.JPG

DSC03400.JPG

DSC03404.JPG

DSC03407.JPG

DSC03409.JPG

DSC03410.JPG

DSC03413.JPG

DSC03417.JPG

DSC03418.JPG

DSC03419.JPG

DSC03422.JPG

DSC03423.JPG

DSC03427.JPG

DSC03433.JPG

DSC03435.JPG

DSC03440.JPG

DSC03447.JPG

DSC03449.JPG

DSC03454.JPG

DSC03462.JPG

DSC03464.JPG

DSC03468.JPG

DSC03475.JPG

DSC03480.JPG

DSC03491.JPG

DSC03494.JPG

DSC03496.JPG

DSC03498.JPG

DSC03501.JPG

DSC03504.JPG

DSC03507.JPG

DSC03511.JPG

DSC03514.JPG

DSCI1217

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...