4.11.2012

Izbrane sistemske lastnosti elementov elektroenergetskega sistema

Graditev elementov elektroenergetskega sistema

Podnaslov: Graditev elementov elektro-energetskega sistema

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtor: dr. Janez Hrovatin

Število strani: 72

ISBN: 978-961-6187-52-7 

Leto izdaje: 2012

Cena:  20 EUR

Elektronska knjiga na CD. Dodatne informacije o knjigi: (01) 51 13 000

Predstavitev knjige

Naročilnica

Vsebina:

 1. Uvod
 2. Zakaj elektroenergetski sistem
 3. Elektrarne kot elementi elektroenergetskega sistema 
  •    Črpalna elektrarna 
  •    Jedrske elektrarne
  •    Alternativni - obnovljivi viri
  •    Lastnosti proizvodnih virov elektroenergetskega sistema
 4. Elektroenergetska omrežja
  • Elektroenergetsko dovoljenje
  • Tretiranje nevtralne točke omrežij
  • Elektroenergetski vodi
  • Elementi distribucijskega elektroenergetskega sistema
 5. Energetske transformacije
  • Razdelilne transformatorske postaje
  • Transformatorske postaje priključene na srednje napetostno omrežje
  • Predpisi in standardi na področju ozemljitev transformatorskih
  • postaj
 6. Zaključna misel

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...