17.09.2012

Plana dela ED Celje za II. polletje 2012

Po sklepu 1. seje IO ED Celje z dne 10.9. 2012 bomo v drugem polletju 2012 organizirali naslednje aktivnosti:

  1. 4. 10. 2012 ob 10 h zbirališče na ŽP Šentjur. Vlak iz ŽP Celje ob: 9.21 h in 9,.43 h. Rok prijav do 28.9.12 pri ga Barbari Novak (soba 505, tel.4201-342). Ogled: muzeja SŽ na ŽP Šentjur, ogled muzeja Ipavcev ter nove JR Šentjur, izvedene z let svetilkami DPL-120. Malica.
  2. 25.10.2011 ob 10 h zbirališče pred RTP Laško 110/20 kV. Ogled muzeja ELES »Fala – Laško«. Vlak iz ŽP Celje ob 9.21 h. Rok prijav do 19.10.12 pri ga. Barbari Novak (soba 505, telef. 4201-342). Malica.
  3. 8.11.2012  ČHE Avča. Odhod ob 7 h izpred parkirišča Giga šport, EURO Spin, Dečkova  cesta  Celje z avtobusom :  Celje – Primorska – Celje. Kosilo. Prijave do 25.10.2012 pri ga. Barbari Novak s plačilom 30 €.
  4. 13. 12. 2012 ob 8.30 h ogled pocinkovalnice in contajnerjev  Bastel Celje, Bežigrajska c. 6. Prijave do 6.12.2012 pri ga. Barbari Novak. Zbirališče na Bežigrajski c. 6, ob 8.30 h.
  5. Članarino za leto 2012 je 15 €.  Plačilo je možno tudi ob prijavi na izlet, v kolikor je še niste poravnali!
  6. 60 obletnica ED Celje bo v 2013 letu!

Lep pozdrav! 

Tajnik ED Celje: Gregor Milanez, dipl. inž. el.

Predsednik ED Celje: Janko Budna, inž.el.

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...