8.10.2012

Ekskurzija v Šentjur pri Celju

Predavanje o LED tehnologiji ter ogled tehniške in kulturne dediščine

Udeležilo se je 13 članov ED Celje, ki so vplačali za prevoz z vlakom za Sv. Rok ob Sotli iz Celja - Šentjurja 1,75 €.   

  1. Od 10-12 h ogled »muzeja južne železnice Šentjur« z izčrpno razlago g. Mihaela Bučarja, ki je zbirko z največjo ljubeznijo do SŽ uredil! V 17 letih so zgradili progo v dolžini 587 km od Dunaja do Trsta (1849 do LJ, 1857 do Trsta), mi pa že 20 let govorimo o II. tiru Divača-Koper, pa še nič!!! Cesar F. Jožef se je l. 1887 z vlakom ustavil na ŽP Sv. Jurij, kraj je imel 300 prebivalcev, ga je v slovenščini nagovoril župan dr. Gustav Ipavec in so zapeli pesem »Slovenec sem«. Iz Schonbrunna so sadjarji pred ŽP posadili 3 drevesa, ki še danes stojijo-glej slike! L. 1905 je cesar  F. Jožef poklical dr. G. Ipavca (30 let župan Sv. Jurija) in ga odlikoval z zlatim križcem. Iz ŽP MB je bilo med II. sv. vojno 28 transportov v taborišča. Parna lokomotiva je v 50 h pokurila 24 t premoga. Tito je na Bledu izjavil, da bi se rad peljal z vlakom v Kumrovec preko Celja. Iz Beograda so prišli 3 oficirji z dvema avtomobiloma (v enem denar). V 3 dneh so dobili vsa soglasja za gradnjo železnice po njihovih parcelah. Kolikor so ljudje zahtevali, toliko so dobili! Za dotrajano uto je kmet zahteval visok znesek in zahtevano vsoto dobil ter zgradil najmodernejši hlev z odplakovanjem!! 1969 so ukinili proge: Velenje-Dravograd, Jesenice-Planica, KR-Tržič, LJ-Vrhnika. Ko so hoteli ukiniti progo Rogatec-Kumrovec, so veljaki ob tej progi odšli k Titu in proga je ostala! Vstopnina 1 €.
  2. Od 12-15 h v hotelu Žonta je Rafael Kitak,u.d.i.e., DITO, d.o.o., Gorica pri Slivnici 144 razložil zgodovino razsvetljave z najnovejšimi v LED izvedbi. Diodna parkovna svetilka DPS 20 z 30 W, 2.500 lumnov, 48 V z 20 diodami, elektronika z ameriškim proizvajalcem CREI, optično steklo, nerjaveča pločevina, zaporedna vezava diod, vedno konstanten tok (tokovni vibrator). DIS-ind. svetilka s 36 svetilkami >7 m, 125 W. Garancija za JR je 10 let. Malica 187,90 €. Na ulicah Šentjurja smo si ogledali JR v LED izvedbi iz leta 2010 in 2012, glej slike! Ogledali smo si tudi kip Franca Malgaja.
  3. Od 15-16 h smo si ogledali »razstavo o delu in življenju skladateljev Ipavcev«, poročno dvorano, vrt z vodnjakom, lipo ob Ipavčevi hiši, pod vodstvom go. Polonce Jazbinšek, TIC Šentjur.  Vodenje 12 €, vstopnina 1,5 €.  Glej slike!
  4. Od 16-16.30 h smo si ogledali arhivsko sobo »New swing quarteta«.

Zbral predsednik ED Celje: Janko Budna

DSCI1112

DSCI1114

DSCI1121

DSCI1126

DSCI1127

SAM 6586

SAM 6587

SAM 6589

SAM 6591

SAM 6593

SAM 6594

SAM 6596

SAM 6597

SAM 6598

SAM 6600

SAM 6601

SAM 6602

SAM 6604

SAM 6605

SAM 6606

SAM 6608

SAM 6609

SAM 6610

SAM 6617

SAM 6618

SAM 6619

SAM 6620

SAM 6623

SAM 6629

SAM 6630

SAM 6631

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...