10.09.2012

Razširjena seja Izvršnega odbor društva

Zapisnik seje

Seja ED Celje je potekala v ponedeljek, dne 10.9.2012, od 15-16 h, v sejni sobi Elektro-Celje, Vrunčeva 2a, IV. nadstropje

PRISOTNI: Budna, Mašera, Gril, Koželj, Ulaga

ODSOTNI: Milanez, Sklamba, Petrovič, Mazej, Bratanič, Hrapot

DNEVNI RED:

 1. Pregled dela od XXXI. volilne skupščine, dne 19.4.2012:
  • Od 64 članov, ki so vplačali članarino 15 €, se jih je skupščine  udeležilo 29, oz. 45%. Predaval g. Rošar, u.d.i.e. Uvajanje DMS funkcij v omrežje EC.
  • 10.5.2012 ekskurzija: HE Krško-v izgradnji, informacijski center GEN, Mestni muzej Krško. HE Krško že obratuje. Udeležilo 20 članov, oz. 31%.
  • 18.5.2012  XXIX. srečanje EZS z ED Dolensko in Belo krajino v Metliki, Radovici in Desinecu  (2,5 MW sonč. el.). Udeležila: Budna in Malovrh.
  • 23.5.2012 ekskurzija: park vojaške zgodovine Pivka s podmornico. Kosilo v Izoli. Udeležilo 14 članov, oz 22%.
  • 12.6.2012 ekskurzija v Švico odpadla, ker ni bilo zanimanja!
  • Od 9.2.2012 so vsi navedeni podatki podrobno sprotno opisani na internetu, pod: ED Celje
 2. PLAN za II. polletje 2012
  • Ogled pocinkovalnice »Bastel« EMO CE, Bežigrajska c. 6: 27.9. ali 4.10.
  • Muzej »Fala-Laško«, 25.10. Lasni prevoz (vlak, avto) - 03-70-35-121.
  • ČHE Avča, 8.11. z avtobusom. Vplačilo 30 € (prevoz, kosilo).
  • Nova JR v Šentjurju, muzeja: SŽ, Ipavci. Zbor pred ŽP Šentjur.
  • Ker bo 100 obletnica Elektro-Celje aprila 2013, ED CE prestavlja 60 obletnico na redno Skupščino v 2013!
 3. Finančno stanje: 7.660,34 €. Dne 4.9.12 od propadle KB Triglav (preko Merxa imeli denar-za obresti)  prejeli  še  463,92 €.

PRILOGA: Plan za II. polletje 2012 (dopis št. 9)[– ko bodo termini usklajeni!]

Dostavljeno: 1 x EZS , člani ED CE

Predsednik ED Celje: Janko  Budna

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...