10.09.2012

Razširjena seja Izvršnega odbor društva

Zapisnik seje

Seja ED Celje je potekala v ponedeljek, dne 10.9.2012, od 15-16 h, v sejni sobi Elektro-Celje, Vrunčeva 2a, IV. nadstropje

PRISOTNI: Budna, Mašera, Gril, Koželj, Ulaga

ODSOTNI: Milanez, Sklamba, Petrovič, Mazej, Bratanič, Hrapot

DNEVNI RED:

 1. Pregled dela od XXXI. volilne skupščine, dne 19.4.2012:
  • Od 64 članov, ki so vplačali članarino 15 €, se jih je skupščine  udeležilo 29, oz. 45%. Predaval g. Rošar, u.d.i.e. Uvajanje DMS funkcij v omrežje EC.
  • 10.5.2012 ekskurzija: HE Krško-v izgradnji, informacijski center GEN, Mestni muzej Krško. HE Krško že obratuje. Udeležilo 20 članov, oz. 31%.
  • 18.5.2012  XXIX. srečanje EZS z ED Dolensko in Belo krajino v Metliki, Radovici in Desinecu  (2,5 MW sonč. el.). Udeležila: Budna in Malovrh.
  • 23.5.2012 ekskurzija: park vojaške zgodovine Pivka s podmornico. Kosilo v Izoli. Udeležilo 14 članov, oz 22%.
  • 12.6.2012 ekskurzija v Švico odpadla, ker ni bilo zanimanja!
  • Od 9.2.2012 so vsi navedeni podatki podrobno sprotno opisani na internetu, pod: ED Celje
 2. PLAN za II. polletje 2012
  • Ogled pocinkovalnice »Bastel« EMO CE, Bežigrajska c. 6: 27.9. ali 4.10.
  • Muzej »Fala-Laško«, 25.10. Lasni prevoz (vlak, avto) - 03-70-35-121.
  • ČHE Avča, 8.11. z avtobusom. Vplačilo 30 € (prevoz, kosilo).
  • Nova JR v Šentjurju, muzeja: SŽ, Ipavci. Zbor pred ŽP Šentjur.
  • Ker bo 100 obletnica Elektro-Celje aprila 2013, ED CE prestavlja 60 obletnico na redno Skupščino v 2013!
 3. Finančno stanje: 7.660,34 €. Dne 4.9.12 od propadle KB Triglav (preko Merxa imeli denar-za obresti)  prejeli  še  463,92 €.

PRILOGA: Plan za II. polletje 2012 (dopis št. 9)[– ko bodo termini usklajeni!]

Dostavljeno: 1 x EZS , člani ED CE

Predsednik ED Celje: Janko  Budna

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
 1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...