4.09.2012

Harmonizirani standardi z dne 14. 8. 2012

Seznam harmoniziranih standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti

Spoštovani, 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo »nov« seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04, 17/11-ZTZPUS-1 in 71/11).

Navedeni seznam je istoveten seznamu harmoniziranih evropskih standardov, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 245,  z dne 14. avgusta 2012.

Navedeni seznam je dosegljiv preko ikone na vhodni spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (od desnem robu) oziroma preko spletnega naslova, kjer so na voljo različni podatki povezani z nizkonapetostno električno opremo:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SPBR/novi_pristop/LVD-nizkonap._el._oprema/Seznam_har.standardov_za_nn_opremo_C245-_14.8.2012_.pdf

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo.

Walter Istenič 
sekretar 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
  
Direktorat za notranji trg 
  
Sektor za prost pretok blaga 
  
Kotnikova 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija 
T: +386 (0)1 400 37 10 
walter.istenic@gov.si
http://www.mgrt.gov.si/

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...