12.11.2012 do 13.11.2012

Delavnica VITEL - Pametna mesta

Vabimo vas na 28. delavnico o telekomunikacijah z naslovom "Pametna mesta", ki bo 12. in 13. novembra na Brdu pri Kranju.

Tema delavnice

Urbane storitve ne temeljijo le na zmogljivi strojni infrastrukturi, pač pa v vse večji meri na razpoložljivosti in kakovosti družbene infrastrukture, ki odloča o urbani konkurenčnosti. Koncept pametnega mesta se uvaja kot strateška rešitev, ki poudarja rastoči pomen informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT), družbeni in okoljski kapital.

Pametna mesta identificira in rangira šest glavnih osi in to: pametna ekonomija, pametna mobilnost, pametno okolje, pametni ljudje, pametno življenje in končno pametno vodenje. Osi temeljijo na teorijah regionalne konkurenčnosti, ekonomike transporta in IKT, naravnih virov, človeškem in družbenem kapitalu, kakovosti življenja ter sodelovanju meščanov pri vodenju mest.

Mesto lahko ocenimo kot pametno, če investicije v človeški in družbeni kapital, transportno in komunikacijsko infrastrukturo spodbujajo trajen ekonomski razvoj in visoko kakovost življenja, s pametnim upravljanjem naravnih virov ter skupnim vodenjem.

Koncept pametnega mesta kot nova stopnja v postopku urbanizacije postaja vse popularnejši. Glavni poudarek je še vedno na vlogi infrastrukture ICT, a veliko je tudi raziskav o vlogi človeškega kapitala, izobraževanja, družbenih odnosov ter okolja, kot pomembnih gonil v urbani rasti.

Evropska unija pa tudi številne mednarodne organizacije polagajo veliko pozornost strategiji urbane rasti v pametnem smislu. Pokazalo se je, da je najhitrejša urbana rast dosežena v mestih s kakovostno infrastrukturo IKT, a tudi z dobro izobraženo delovno silo.

Na delavnici bomo obravnavali teme s področja pametnih mest, med drugim:

  • Koncept pametnega mesta;

  • Uporaba omrežne infrastrukture v urbanem razvoju;

  • Vzgoja in izobraževanje v urbanem razvoju;

  • Vloga IKT pri vzpostavljanju konkurenčnega okolja;

  • Poslovno prijazna mesta ter inovativno sodelovanje deležnikov;

  • Družbena vloga v urbanem razvoju, komunikacije in aplikacije za občane;

  • Vloga e-poslovanja;

  • Senzorska omrežja v pametnih mestih, nadzor in upravljanje prometa;

  • Intermodalna urbana mobilnost;

  • Pametna uporaba virov in varovanje okolja.

Najbolj aktualne teme bomo kot običajno obravnavali tudi na okrogli mizi, ki bo gostila priznane strokovnjake z obravnavanega področja.

Tematika 28. delavnice je zelo široka, na delavnico pa bomo povabili tudi domača in tuja mesta, ki že uvajajo koncept pametnih mest, poleg tega pa tudi tista mesta, ki se na to še pripravljajo. Zato pomeni sodelovanje na tej delavnici še posebej ugodno priliko za pridobitev obširnih znanj in sklepanje novih poslovnih povezav.

Obvestilo predavateljem in podjetjem

Želimo si, da bi predavanja sprožila široko razpravo, zato k sodelovanju vabimo strokovnjake z vseh omenjenih področij. Ponudnike opreme in rešitev pa vabimo, da se na delavnici predstavijo s plakati ali s prikazom opreme oziroma tehniških rešitev.

Zainteresirane predavatelje in podjetja vabimo, da nam do 21.09.2012 na e-naslov vitel@guest.arnes.si javite naslov predavanja, ime predavatelja/ev in kratek povzetek prispevka (do 10 vrstic) oziroma izrazite namero o predstavitvi opreme ali tehniških rešitev.

Programski odbor bo na osnovi prispelih predlogov do 05.10.2012 oblikoval program delavnice. Rok za oddajo končne verzije prispevka je 26.10.102012. Sprejemamo samo prispevke v obliki referatov.

Izbrani prispevki in plakatne predstavitve bodo objavljene v tiskanem zborniku delavnice in na CD, ki ga bodo prejeli udeleženci delavnice.

Informacije

Aktualne informacije so dostopne na spletnem naslovu http://www.ezs-zveza.si/vitel/28delavnica

Dodatne informacije in odgovori na morebitna vprašanja ter predloge so vam na voljo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana
tel. : 01 511 3000
faks: 01 511 3004
e-pošta: vitel@guest.arnes.si

Vljudno vabljeni! 

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...