18.05.2012

29. Srečanje elektrotehnikov Slovenije v Beli krajini

Dne 18. veliki traven 2012, od 8-20 h

29. srečanje elektrotehnikov Slovenije je bilo v okviru ED Dolenjske in Bela krajine. Srečanje je bilo 18.5.2012. Ob lepem vremenu in pestrem programu je dan hitro minil.

Program je vseboval ogled: šolske dediščine pod naslovom »Brihtna glava«, podelitev priznanj EZS zaslužnim članom, ogled sončne elektrarne Desinc, ogled zgodovinskega letala pri vasi Otok, predavanje z naslovom »Razpršeni električni energetski viri in zanesljivost sistema« in ogled tridesete prireditve VIGRED v Metliki.

8-9.30 h avtobusni prevoz Ljubljana – Suhor-Radovica

Na Suhorju nas je sprejel predsednik društva ED Dolenjske in Bele krajine gospod Andrej Sever.

10-14 h v Osnovni šoli Radovica: predstavitev šolske dediščine, učitelj nas je spraševal tako kot v letu 1950 s poudarkom znanja iz Bele Krajine: zakaj ime Bela Krajina, pisanke, popotniški kruh (sol, kvas, jajca, 7x vodoravno in 7x navpično narezan, okrogle oblike). V hudih časih ga je dobil samo 1 košček! Udeleženci smo prejeli na OŠ Brihtna glava »Izpričevala« od učitelja Jože Matkoviča in ravnatelja Andreja Bajuka.  Sledila je podelitev priznanj za zaslužne člane EZS. Priznanja je dobilo 10 članov ED in SD društev.

14-16 h ogled sončne elektrarne Igorja Šukleta v DESINCU, pri Črnomlju moči 2,4 MW, na prostem na površini 4 ha. Od sončnih panelov do dveh TP TSN moči po 2 x 1000 kVA so speljani KB 231/400 V. Od TP do DV pa KB 20 kV. Investicija 7 milijonov €, od tega 50% krediti.

Ob tej priliki je gospod Mitja Brudar podpredsednik ED Dolenjske in Bele krajine na kratko opisal položaj oskrbe z električno energijo na Dolenjskem in v Beli Krajini. Opozoril je na kritičnost zanesljive oskrbe v Beli krajini. Ob tem je tudi gospod Andrej Sever poudaril nujnost čimprejšnje zgraditve daljnovoda med Kočevjem in Črnomljem. Gospod Murgelj je opisal lastnosti spremljajoče elektroenergetske opreme na sončni elektrarni. Gospod Šuklje je razložil bistveno strukturo projekta in faze nastajanja sončne elektrarne.

Med vožnjo proti Metliki, smo si v kraju Otok ogledali avion DC3, ki je med II. svetovno vojno vozil ranjence in sestreljene pilote v Bari .

16.30-18.30 h kmečki turizem Gornji Lokvici pri Duški Matkovič, kjer je bilo kosilo ter pozdrav g. Andreja Severja predsednika ED Dolenjske in Bele Krajine, predsednika EZS g. prof. dr. Ferdinanda Gubina, predavanje gospoda izr. prof. dr. Miloša Pantoša »Razpršeni električni energetski viri in zanesljivost sistema«. Po Nacionalnem energetskem programu (NEP) je predvideno do leta 2020 iz obnovljivih energetskih virov (OVE)  25 % energije in sicer: Vetrne elektrarne od 10,5 – 397 MW, Male hidroelektrarne  od 22 – 43 MW, Sončne elektrarne  od 137 – 347 MW. Trenutna letna poraba  je 12 TWh, proizvodnja iz OVE pa 0,8 – 4 TWh.

Prisotnih je bilo  45 članov EZS, ED, zaslužnih članov, od domačinov tudi bivša direktorja Elektro  Novo Mesto gospod Čampa in gospod  Krašovec!

18.30-19.30 h ogled prireditve XXX. VIGRED v Metliki. Sestavni del poročila so fotografije s srečanja.

2012.05 - 29. srečanje EYZ

IMG 0335

IMG 0336

IMG 03361

img 03362

IMG 0337

IMG 0339

IMG 0340

IMG 0341

IMG 0342

IMG 0343

IMG 0349

IMG 0350

IMG 0351

IMG 0353

IMG 0355

IMG 0358

IMG 0359

IMG 0360

IMG 0362

IMG 0365

IMG 0385

IMG 0386

IMG 0387

IMG 0390

IMG 0392

IMG 0393

IMG 0395

IMG 0396

IMG 0397

IMG 0398

IMG 0399

IMG 0400

IMG 0401

IMG 0402

IMG 0403

IMG 0404

IMG 0405

IMG 0408

IMG 0410

IMG 0411

IMG 0412

IMG 0415

IMG 0417

IMG 0418

IMG 0419

IMG 0420

IMG 0421

IMG 04251

IMG 0427

IMG 0428

IMG 0429

IMG 0431

IMG 0435

IMG 0439

IMG 0442

IMG 0446

IMG 0454

IMG 0456

IMG 0460

IMG 0461

IMG 0462

IMG 0467

img 04671

IMG 0468

IMG 0469

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...