10.05.2012

Ekskurzija v Krško

HE Krško, informacijsko središče GEN-Svet energije, mestni muzej Krško

Ekskurzije ob lepem sončnem vremenu se je udeležilo 20 članov, ki so vplačali po 20 €. Vozil je avtobus ANDA, cena 180 €.

Od 9-11 h ogled HE KRŠKO v izgradnji: Vodenje so prevzeli g. Iztok Urbanč (gradbeni del), Tomislav Rihtarič (elektro), Matjaž Šanta (HSE Invest.d.o.o.). Začetek gradnje 19.11.07.

HE Krško je 4. HE na spodnji Savi (SS): G 3x12,6 MW, T: Kaplan s 166 m3/s, inst. pretok Q= 500 m3/s, srednji Q= 230 m3/s, H=9,2 m, H= 164 m n.m., bazen 6,309.000 m3, koristna prost. bazena 1,178.000 m3, denivacija 1 m, 5 prelivnih polj s 15 m zapornicami, preliv 4.600 m3/s, E= 160 GWh. Da so lahko pričeli z gradnjo, so morali zgraditi most čez reko, ker jih je na levem bregu ovirala železnica, na desnem pa hrib. Gradbena dela je končalo podjetje Primorje. Utrjujejo se brežine z džekgrant metodo vrtanja cementne mase. Geotekstil se polaga ob brežinah, nanj pa kamenje, da preprečuje izpiranje brežin. Odkupiti so morali 3 hiše, ki bodo zalite. Montiran je Diesel G 450 kVA, TR 45 MVA, YNd5, 117/6,3 kV, priključen na DV 110 kV RTP Brestanica – Krško (last Elektro-Celje) in na 20 kV napetost distribucije Elektro-Celje. 110 kV in 20 kV je že pod napetostjo. Montirajo se G, ribja steza je dolga 270 m. HE se lahko daljinsko upravlja iz: HSE; ELES; DEM in iz strojnice HE, vendar bo edino  HE Krško imela stalno posadko, zaradi NUK.

Pred tem smo si nameravali ogledati HE Blanca, ki je 3. na SS, s P= 42 MW, E= 144 GWh, vendar ni bilo možno, zaradi revizije – v obratovanju od IV 2009 in je skupaj z HE Boštanj, v obratovanju od VI 2006, ki sta proizvedli že 1 TWh!

Od 11-12 h malica v gostilni Stanislava Pečnik,s.p., Gunte 8, od koder je čudovit pogled na grad Rajhenburg (malica 4 €, kava 0,9 €, vino 6 €).

Od 12.30 – 15 h informacijsko središče GEN – Svet energije, Vrbina 17. Vodila: g. Mirko Novak in Garsija Kosinac.

V skupini GEN so: NEK, GEN-I, SEL in TEB z E= 3.120 GWh letne proizvodnje. Vsebina Sveta energije, s posebnim poudarkom na jedrski energiji, sta nam izčrpno posredovala z različnimi predstavitvenimi mediji, v obliki maket, multimedijske predstavitve in interaktivnih vsebin. V NEK so poleg 2 G s P= 3.500 kVA, montirali še tretjega, 3X na varnost!! Ker je GEN poleg NEK, smo videli montažo prvih stebrov DV 2X400 kV NEK-Beričevo.

Od 15.10-16 h ogled mestnega muzeja Krško, Valvazorjevo nabrežje 4, ki je v hiši, kjer je živel Valvazor. Muzej je bil odprt 30.3.2010. Znameniti Krčani: Valvazor (1641-1695), Adam Bohorič (1520-1598), Jurij Dalmatin (1546-1589), mecenka Josipina Hočevar (1824-1911), kipar Vladimir Štokovička (1896-1989), muzej novejše zgodovine, dediščina trapistov, meniškega reda (1881-1947).

Od 16-17 h razgovori o ekskurziji v gostilni Pečnik. Gostinski stroški 178,10 €.

Dan reke Save od izvira do izliva je 1. junij!

Pripravil: Janko   Budna                                                                        

DSC09684

DSCI0834

DSCI0851

DSCI0866

DSCI0870

DSCI0872

DSCI0874

DSCI0840

DSCI0845

DSCI0845-1

DSCI0862

DSCI0873

DSCI0875

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...