10.05.2012

Ekskurzija v Krško

HE Krško, informacijsko središče GEN-Svet energije, mestni muzej Krško

Ekskurzije ob lepem sončnem vremenu se je udeležilo 20 članov, ki so vplačali po 20 €. Vozil je avtobus ANDA, cena 180 €.

Od 9-11 h ogled HE KRŠKO v izgradnji: Vodenje so prevzeli g. Iztok Urbanč (gradbeni del), Tomislav Rihtarič (elektro), Matjaž Šanta (HSE Invest.d.o.o.). Začetek gradnje 19.11.07.

HE Krško je 4. HE na spodnji Savi (SS): G 3x12,6 MW, T: Kaplan s 166 m3/s, inst. pretok Q= 500 m3/s, srednji Q= 230 m3/s, H=9,2 m, H= 164 m n.m., bazen 6,309.000 m3, koristna prost. bazena 1,178.000 m3, denivacija 1 m, 5 prelivnih polj s 15 m zapornicami, preliv 4.600 m3/s, E= 160 GWh. Da so lahko pričeli z gradnjo, so morali zgraditi most čez reko, ker jih je na levem bregu ovirala železnica, na desnem pa hrib. Gradbena dela je končalo podjetje Primorje. Utrjujejo se brežine z džekgrant metodo vrtanja cementne mase. Geotekstil se polaga ob brežinah, nanj pa kamenje, da preprečuje izpiranje brežin. Odkupiti so morali 3 hiše, ki bodo zalite. Montiran je Diesel G 450 kVA, TR 45 MVA, YNd5, 117/6,3 kV, priključen na DV 110 kV RTP Brestanica – Krško (last Elektro-Celje) in na 20 kV napetost distribucije Elektro-Celje. 110 kV in 20 kV je že pod napetostjo. Montirajo se G, ribja steza je dolga 270 m. HE se lahko daljinsko upravlja iz: HSE; ELES; DEM in iz strojnice HE, vendar bo edino  HE Krško imela stalno posadko, zaradi NUK.

Pred tem smo si nameravali ogledati HE Blanca, ki je 3. na SS, s P= 42 MW, E= 144 GWh, vendar ni bilo možno, zaradi revizije – v obratovanju od IV 2009 in je skupaj z HE Boštanj, v obratovanju od VI 2006, ki sta proizvedli že 1 TWh!

Od 11-12 h malica v gostilni Stanislava Pečnik,s.p., Gunte 8, od koder je čudovit pogled na grad Rajhenburg (malica 4 €, kava 0,9 €, vino 6 €).

Od 12.30 – 15 h informacijsko središče GEN – Svet energije, Vrbina 17. Vodila: g. Mirko Novak in Garsija Kosinac.

V skupini GEN so: NEK, GEN-I, SEL in TEB z E= 3.120 GWh letne proizvodnje. Vsebina Sveta energije, s posebnim poudarkom na jedrski energiji, sta nam izčrpno posredovala z različnimi predstavitvenimi mediji, v obliki maket, multimedijske predstavitve in interaktivnih vsebin. V NEK so poleg 2 G s P= 3.500 kVA, montirali še tretjega, 3X na varnost!! Ker je GEN poleg NEK, smo videli montažo prvih stebrov DV 2X400 kV NEK-Beričevo.

Od 15.10-16 h ogled mestnega muzeja Krško, Valvazorjevo nabrežje 4, ki je v hiši, kjer je živel Valvazor. Muzej je bil odprt 30.3.2010. Znameniti Krčani: Valvazor (1641-1695), Adam Bohorič (1520-1598), Jurij Dalmatin (1546-1589), mecenka Josipina Hočevar (1824-1911), kipar Vladimir Štokovička (1896-1989), muzej novejše zgodovine, dediščina trapistov, meniškega reda (1881-1947).

Od 16-17 h razgovori o ekskurziji v gostilni Pečnik. Gostinski stroški 178,10 €.

Dan reke Save od izvira do izliva je 1. junij!

Pripravil: Janko   Budna                                                                        

DSC09684

DSCI0834

DSCI0851

DSCI0866

DSCI0870

DSCI0872

DSCI0874

DSCI0840

DSCI0845

DSCI0845-1

DSCI0862

DSCI0873

DSCI0875

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...