7.04.2012

Ogled TELEKOM, Golovec Celje

Dne 5. aprila 2012 se je zbralo 11 članov ED Celje pred vhodom v Telekom Golovec, Celje, Jamova ul., kjer nas je sprejel naš član g. Darko Sklamba ter s svojimi sodelavci razkazal naprave TK Centra, ki je v neposrednji bližini nogometnega igrišča Celje.

TK Center na Golovcu je bil na osnovi programa razvoja telekomunikacijskega omrežja za območje Celja zgrajen leta 1979. Lokacija TK Centra na Golovcu je omogočila izvedbo medkrajevnih radio-relejnih zvez, zato se tu nahaja tudi medkrajevna telefonska centrala za področje omrežne skupine 03, poleg nje pa tudi rajonska telefonska centrala za severovzhodni del mesta Celje. Poleg omenjene vloge ima TK Center na Golovcu uporablja tudi funkcijo radio-relejni centra za povezave operaterjev mobilne telefonije (Mobitel, Simobil, Tušmobil…)

Ogled smo pričeli v kabelski kleti, kjer se končujejo telefonski kabli krajevnega telefonskega omrežja mesta Celje. Nadaljevali smo v prostoru, kjer se nahajata medkrajevna in rajonska telefonska centrala. Tu smo videli tudi muzejske eksponate telefonskih central (koračna, stikalna, kvazielektronska itd.), ki se bistveno razlikujejo od današnjih (miniaturnih) računalniških central. Ogledali smo si tudi prostor, kjer so nameščene prenosne naprave za medkrajevne in krajevne telefonske povezave . V istem prostoru se zaključujejo tudi medkrajevni in krajevni optični kabli. Kot zanimivost smo izvedeli, da je po enem optičnem vlaknu možen prenos več kot sto tisoč kanalov. Nadaljevali smo z ogledom telefonskega kabelskega delilnika, kjer se med seboj povezujejo priključki telefonske centrale in krajevnega telefonskega omrežja. Zaključili smo z ogledom službe za informacije in službe za prijavo napak.

Poročilo pripravil g. Marijan Ravnjak, ing. el.

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...