13.03.2012

Seznam harmoniziranih standardov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo »nov« seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04, 17/11 – ZTZPUS-1 in 71/11). Navedeni seznam je istoveten seznamu harmoniziranih evropskih standardov, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 61, dne 29. februarja 2012. Seznam je dosegljiv preko ikone na vhodni spletni strani Ministrstva za gospodarstvo (od desnem robu) oziroma preko spletnega naslova področja (direktive Novega pristopa), kjer so na voljo različni podatki povezani z nizkonapetostno električno opremo:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SETB/novi_pristop/LVD/Seznam_har._standardov_za_LVD__OJ_C_61_-_2012_.pdf


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...