13.03.2012

Seznam harmoniziranih standardov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo »nov« seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04, 17/11 – ZTZPUS-1 in 71/11). Navedeni seznam je istoveten seznamu harmoniziranih evropskih standardov, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 61, dne 29. februarja 2012. Seznam je dosegljiv preko ikone na vhodni spletni strani Ministrstva za gospodarstvo (od desnem robu) oziroma preko spletnega naslova področja (direktive Novega pristopa), kjer so na voljo različni podatki povezani z nizkonapetostno električno opremo:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SETB/novi_pristop/LVD/Seznam_har._standardov_za_LVD__OJ_C_61_-_2012_.pdf


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...