20.03.2012 do 22.03.2012

Osnovno usposabljanje za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih v Mariboru

Usposabljanje bo potekalo 20., 21. in 22. marca v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Maribor, in sicer v treh delih: seminar, praktični del in preizkus usposobljenosti. Program seminarja vsebuje devet tematskih sklopov:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 • Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 • Oprema za vgradnjo v EX conah.
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav.
 • Električne instalacije v EX prostorih.
 • Neelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer.
 • Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju.      

Teme, pa tudi trajanje usposabljanja so prilagojeni ciljnim skupinam: 

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih: seminar 8 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadri: seminar 8 ur,
 3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti: seminar 24 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,
 4. PO4: projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih: seminar 20 ur.

Podrobnejša predstavitev celotnega sklopa izobraževanj, izvajalcev in cenik je na voljo pod sorodnimi povezavami.

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
 1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...