12.04.2010

Pregled dela ED Celje

od 17. 4. 2009 do 15. 4. 2010

17.4.09 XXVIII, ob 15h redna skupščina ED Celje v Šolskem centrru Celje, Pot na Lavo 22. Udeležilo 30 članov. Pred skupščino je bi 1 urno predavanje Mirana Rošerja, u.d.i.el.: o vgrajeni Petersenki v RTP Krško na 20 kV. Predsednik je podal poročilo od I. izredne skupščine 11.4.08 do 17.4.09, predsednik NO o finančnem poslovanju, predsednik častnega razsodišča pa, da komisija ni prejela nobene kritike. Komisija za priznanja in odlikovanja je predlagala g. Franca Turka, ing. el. za častnega člana, za sodelovanje pri delu društva. Predsednik mu je podelil priznanje. Skupščina je predlagala, da se na strok. srečanju EZS v Celju imenuje za zaslužna člana EZS g. prof. Ivana Ravnikarja, u.d.i.el., roj. 1.4.1932 in Srečka Mašera, u.d.i.el., roj. 22.5.1963. Članarina se poviša od 12,5  € na 15 €.

Za razpisano ekskurzijo v Švico v aprilu, se je prijavil le 8 članov, zato je odpadla!

20.5.09 ogled Tehniškega muzeja in mesta Zagreb. Predviden ogled tov. kablov Elka je odpadel, zaradi remonta v tovarni. Udeležilo 16 članov.

4.6.09 predavanje: Vpliv razpršenih virov na napetosti v razdelilnem omrežju. Po predavanju je bil ogled obnovljenega dispečerskega centra vodenja podjetja EC, ki upravlja vse RTP in PS (okrog 100-važnejših) za celo podjetje (Celje, Krško, Sl. Gradec) iz Celja. Opazujejo lahko tudi nevihtne oblake po Sloveniji.

 5.6.09 je bilo XXVI. strok. sreč.elektrotehnikov EZS v Celju z ogledi: kogeneracije Bukovžlak (plinski elektrarni), sortirnice smeti SIMBIO ter TO Trnovlje. Konferenca EZS, ki se jo je udeležilo 20 predstavnikov društev je bila v hotelu Štorman v Celju, nato pa je sledil ogled mesta z vožnjo z avtobusom ter Starega gradu.

2.10.09 ogled male HE Marolt P = 55 kW v Šentjanžu, podjetnika poslanca Iztoka Podkrižnika Ljubno (lovsko orožje, specialni kovinski izdelki, zaposlenih 55 delavcev); KLS,d.d. Ljubno (zobne vence in masne obroče za avtomobilsko ind. 10% svetovne proizvodnje, zaposlenih 85 delavcev); flosarski muzej Ljubno, sončne elektrarne Bukovje P = 30 kWp (9 stojnih mest, ki se obračajo po soncu); Robanov kot-kosilo; malo HE Struge P = 600 kW s sinhronskim generatorjem.Udeležilo 23 članov.

6.11.09 ogled RTP 110/20 kV 2x31,5 MVA Brestanica. 110 kV oprema je v GIS izvedbi s tehnologijo SF6. Gre za investicijo, ki je del skupnega projekta preureditve 17 polj 110 kV stikališča na lokaciji TEB. Za potrebe EC je 28 celic z 20 kV izvodi. Investicija: TEB, ELES, EC v vrednosti 23 milijonov  €. Sledil je ogled TEB: P = 3x23 MW in P = 2x114MW in muzeja »Grad Rajhenburg« (trapisti od 1881-1947, prvi v Sloveniji nabavili traktor; o izgnancih: v Srbijo 7.000, v NDH 10.000, v D 45.000). Udeležilo 28 članov.

15.1.10 ogled šolskega centra Šiška v Ljubljani, Litostrojska 51 s fotovoltaliko, moči 26 kWp ter vetrne elektrarne P = 1 kW -  montirana na strehi šole. Ker nam na letališče JP Ljubljana niso dovolili, smo si ogledali center vodenja Elektro-Gorenjska, ki ima 18 RTP 110/20 kV, moč odjema 150 MW, 300 PS upravljajo iz centra,  letno zgradijo 30 novih TP. Udeležilo 21 članov.

18.2.10 predavanje: Geografsko informacijski sistem (prostorska analiza odjemalcev). Predaval Peter Ljubej, ing. el. SN DV pri EC je zajetih 85%, NNO s TP pa le 15%. Udeležilo 18 članov.

 18.3.10 predavanje: O digitalni TV ter na kaj biti pozoren pri nakupu TV sprejemnikov. Predaval Andrej Leskovar od Elektro-Turnšek. Prisotnih 15 članov, ki so prejeli ustrezno literaturo.

 27.3.10 je bil razpisan izlet v Budimpešto, a sta se prijavila le 2 člana, zato je odpadlo

 15.4.10, ob 15h v prostorih EC  letna SKUPŠČINA ED Celje s predavanjem.

 20.5.10, ob 12h bo ogled TiO2 Cinkarna Celje.

Prof. Ivan Ravnikar predsednik komisije za izobraževanje daje ostavko.

Od 1.1.2010 vodi finance Sonja Grilc, namesto VESNA EG AL PB-VESNA.

Zbral predsednik:  Janko Budna

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...