31.01.2012

Strokovne aktivnosti

Zadnje strokovne predstavitve in ogledi:

  • Toplarna Trbovlje in kogeneracija
  • Fotovoltaična  elektrarna Radeče
  • Hidroelektrarna Möltal in jez
  • Bioplinarna Bučečovci in Babičev mlin na Muri

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...