22.01.2012

Plan dela za leto 2012 na področju tehničnih predpisov

Osnutek 1

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) se je več let prizadevala za obnovitev oziroma za izdelavo novih tehničnih predpisov. Ti so izjemno zastareli in zato neuporabni, na kar strokovna javnost neprestano opozarja. Po večletnih prizadevanjih smo v letu 2010 od Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo pridobiti stališče v zvezi z izdelavo tehničnih predpisov s katerim določa prioritete za leti 2010 i 2012. Ob tem posebej poudarja pripravljenost, da bodo speljali postopke do podpisa pri pristojnem ministru, vse v skladu z veljavnim pravnim redom. EZS naj bi pripravljala osnutke tehničnih predpisov v sodelovanju s strokovno javnostjo. Potrebna finančna sredstva si mora EZS pridobiti sama. Takoj smo se lotili dela.

Do sedaj opravljeno delo

V sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij za distribucijo električne energije in Elektro Slovenije je bil kot prvi izdelan osnutek Pravilnika o tehničnih pogojih za nadzemne električne visokonapetostne elektroenergetske vode izmenične napetosti 1 kV do 400 kV. V postopek na Ministrstvo za gospodarstvo smo ga oddali v novembru 2010. Postopek se sicer odvija, vendar zelo počasi. V nadaljevanju smo začeli z izdelavo Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih objektov. Do sedaj so bile izdelane štiri verzije delovnega gradiva, ki ga je dvakrat obravnavala strokovna skupina. V pripravi je peta verzija, za katero menimo, da bo z nekaterimi popravki primerna za usklajevanje z ministrstvom za gospodarstvo. Začeli smo z izdelavo projektne naloge za Pravilnik o tehničnih pogojih za postroje nad 1 kV in z izhodišči za vsebino.

Plan dela za leto 2012

Zap. št.

Pravilnik

Faza

1

Pravilnika o tehničnih pogojih za nadzemne električne visokonapetostne elektroenergetske vode izmenične napetosti 1 kV do 400 kV

Dokončati postopek na Ministrstvu za gospodarstvo, objava v uradnem listu

2

Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih objektov

Izdelati osnutek in ga poslati v postopek na Ministrstvo za gospodarstvo

3

Pravilnik o tehničnih pogojih za postroje nad 1 kV

Izdelati osnutek in ga poslati v postopek na Ministrstvo za gospodarstvo

4

Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

Izdelati osnutek in ga poslati v postopek na Ministrstvo za gospodarstvo

5

Pravilnik o tehničnih ukrepih za zaščito elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo

Izdelati projektno nalogo in izdelati osnutek

6

Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih na elektroenergetskih objektih

Izdelati projektno nalogo in izdelati osnutek

7

Pravilnik o tehničnih ukrepih za zaščito elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo

Izdelati projektno nalogo 

Zastavljen plan je izdelan na optimistični predpostavki, da bo zagotovljeno financiranje. EZS kot nepridobitna organizacija nima lastnih virov. Pričakujemo financiranje preko podpornega članstva. Drug pogoj je sodelovanje širokega kroga strokovnjakov iz elektroenergetskih podjetij in strokovnjakov EZS.

Zaključek

Izdelava tehničnih predpisov je zahtevno delo, ki zahteva veliko znanja, usklajevanja različnih interesov med strokovnjaki in z Ministrstvom za gospodarstvo. Ob tem je treba poudariti, da je postopek do podpisa pri ministru zelo dolgotrajen in zapleten, zato je treba veliko potrpljenja. Upamo, da bo potem, ko bo sprejet prvi predpis pot nekoliko lažja. Želimo si sodelovanja in spodbude elektroenergetskih podjetij, da bomo z vztrajnostjo vendarle premaknili sedanje nevzdržno stanje na bolje.

Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...