6.04.2006 do 7.04.2006

ISEP 2006

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI - ITS PO MERI ČLOVEKA

OB SEJEMSKEM IN IZOBRAŽEVALNEM DOGODKU »HEVREKA '06 - STIČIŠČE NOVIH TEHNOLOGIJ« ORGANIZIRA ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE ŽE ŠTIRINAJSTI MEDNARODNI SIMPOZIJ O ELEKTRONIKI V PROMETU – ISEP. LETOS BOMO ŽE TRETJIČ OBRAVNAVALI PROBLEMATIKO INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV, TOKRAT IZ VIDIKA SPREJEMLJIVOSTI ZA ČLOVEKA, TOREJ TRENUTNO ENO NAJBOLJ AKTUALNIH TEM, KI JE ZARADI STALNO RASTOČEGA PROMETA IN ZAHTEV PO VARNEJŠEM, ZANESLJIVEJŠEM, UČINKOVITEJŠEM IN UDOBNEJŠEM TRANSPORTU, ŠE POSEBEJ POMEMBNA.

Cilji simpozija

Evropska komisija želi prilagoditi transportno politiko zahtevam in potrebam državljanov. Z belo knjigo »European Transport Policy for 2010« je predlagala načrt aktivnosti za razvoj transporta v Evropi, tako da bo zagotavljal učinkovito, kakovostno in varno storitev. Posebno vlogo pri tem imajo inteligentni transportni sistemi – ITS, ki nudijo z integracijo najsodobnejše informacijske, računalniške in telekomunikacijske tehnike v transportne sisteme ter v prevozna sredstva odlično podporo načrtovanju, upravljanju in zagotavljanju transportnih storitev v cestnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu. 

Na simpoziju želimo poudariti obravnavo naslednjih tematik:
interoperabilnost in multimodalnost transportnih sistemov, nadzor in upravljanje prometa ter inteligentni prometni krmilni sistemi, tehnike v prevoznih sredstvih za pozicioniranje in navigacijo, informiranje, vodenje ter zagotavljanje varnosti, elektronski plačilni sistemi, komuniciranje z vozili in med njimi, vpliv tehnološkega razvoja na prometno infrastrukturo in transport,
avtomatično odkrivanje nesreč in varnost v prometu, aplikacije v javnem transportu.

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...