26.05.2005 do 27.05.2005

ISEP 2005

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI - ITS

V današnji ekonomiji je zagotavljanje neoviranega in učinkovitega transporta ljudi in blaga osnovni pogoj. Visoke zahteve za prometne sisteme in prometna sredstva vzpodbujajo tehnični in tehnološki razvoj, še posebej na področju elektronskih naprav, telematike in podpornih sistemov. Inovativne aplikacije, storitve, tehnične rešitve in funkcije v cestnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu zajemajo tako prevoz potnikov kot blaga. Posebno vlogo pri tem imajo inteligentni transportni sistemi – ITS, ki nudijo odlično podporo pri načrtovanju, upravljanju in zagotavljanju transportnih storitev.
V globalni ekonomiji, ko se zaostrujejo zahteve po zmanjšanju stroškov razvoja infrastrukture, naj bi inteligentni transportni sistemi omogočili čim boljši izkoristek obstoječih kapacitet, kombiniranje oblik transporta in čim večji izkoristek prometnih sredstev. So činitelj, ki bo v največji meri vplival na spremembe prometnih sistemov in poslovanje transportnih organizacij v naslednjih desetletjih. 
Na simpoziju želimo poudariti obravnavo naslednjih tematik:
pozicionirni in navigacijski sistemi, nadzor in upravljanje prometa,
racionalizacija urbanega transporta, varnost v prometu, interoperabilnost prometnih sistemov, multimodalnost, vpliv tehnološkega razvoja na prometno infrastrukturo, transport in izobraževanje, trajno vzdrževanje, elektronski cestninski sistem.

Zadnje objave

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...

Vabimo vas, da se udeležite dogodka Mednarodni dan svetlobe 2019, ki ga organizirajo Fakulteta za elektrotehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in ...

Objavljen je osnutek Tehnične smernice TSG-N-002:2019 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki je dosegljiv na spletni strani: http://www.mop.gov.si ...