1.10.2010 do 31.10.2010

SEMINARJI - USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH

Elektrotehniška zveza Slovenije organizira v oktobru 2010 začetni in obnovitveni seminar ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Usposabljanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Na usposabljanje vabimo:

1. delavce, ki se občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
2. delavce, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih
3. sektorske in vodstvene kadre,
4. izvajalce, vzdrževalce in monterje inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih,
5. tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti,

1. Namen, vsebina in način izvedbe usposabljanja 

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008 zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotovi varnost in varovanje zdravja, ki je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Eden od pomembnih ukrepov za ta namen je izobraževanje in usposabljanje delavcev. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 24. členu še zahteva, da delodajalec preverja usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti. 

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...