1.01.2010

RAZPIS SEMINARJEV ZA PRIPRAVO NA STROKOVNI IZPIT IZ ELEKTROTEHNIŠKE STROKE

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo v smislu Zakona o gradnji objektov opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli.

Za seminarje in strokovne izpite v letu 2009 je razpisan naslednji rok:

SEMINAR 01. 03. - 05. 03. 2010 04. 10 - 08. 10. 2010  
STROKOVNI IZPIT      

20. 04. 2010 01. 12. 2010
 

 


SEMINAR ZA PRIPRAVO NA STROKOVNI IZPIT

Seminarji bodo v hotelu BOR-GRAD, Preddvor pri Kranju, telefon (04) 255 92 00. V kolikor boste v hotelu prenočevali, priporočamo pravočasno rezervacijo.

Seminar traja 5 dni. Udeleženci prejmejo gradivo za pripravo na strokovni izpit, ki ga lahko prevzamejo 3 dni pred začetkom seminarja v pisarni Elektrotehniške zveze Slovenije v Ljubljani, Stegne 7. Prispevek za seminar je 750,00 EUR (brez prometnega davka), v katerem je vračunana cena gradiva in glavni dnevni obrok. Cena prenočitve ni vključena in jo plača vsak udeleženec sam.


Seminar organiziramo za najmanj 35 oz. za največ 50 oseb. Kandidate bomo pravočasno obvestili v kateri seminar bodo razvrščeni.

Prijavnico za udeležbo na seminarju pošljite najkasneje 10 dni pred začetkom seminarja na naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana ali po faksu štev. 01/511 30 04. Prijavnice dobite v elektronski obliki (docpdf) pisarni EZS. V prijavi je treba navesti, za katero smer stroke se prijavljate:

ELEKTROTEHNIKA ELEKTRONIKA IN TELEKOMUNIKACIJE
-za odgovorno vodenje del -za odgovorno vodenje del
-za odgovorno vodenje posameznih del -za odgovorno vodenje posameznih del
-za odgovorno projektiranje -za odgovorno projektiranje


STROKOVNI IZPIT

opravljate pri Inženirski zbornici Slovenije, Jarška 10 b, Ljubljana, telefon 01/547 33 15. Prijavnico k strokovnemu izpitu dobite na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije.


PODROBNE INFORMACIJE

Elektrotehniška zveza Slovenije - SEM, Ljubljana, Stegne 7
Telefon : (01) 511 30 00, fax (01) 511 30 04
E-pošta : vitel@guest.arnes.si


Ljubljana, december 2009

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...