Objave

Izbrane objave

The Slovenian ITS Association, under the umbrella of the Electrotechnical Association of Slovenia is organising the 27th International Symposium on ...

Invitation to attend @

ISEP 2018 the 26th International Symposium on Electronics in Transport Challenges for autonomous transport

26 - 27 March 2018 ...

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme (S-ITS) pripravlja 26. mednarodni simpozij o elektroniki v transportu (ISEP), ki bo 26. in 27. ...

We inform you that we have extended the deadline for applying the active participation at the 26th International Symposium on Electronics in Transport ...

ITS Slovenije in Elektrotehniška zveza Slovenije  VABITA k oddaji najave referatov za simpozij ISEP 2017 v Ljubljani med 27. in 28. marcem 2017

Med ...

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme (S-ITS) pripravlja 24. mednarodni simpozij o elektroniki v transportu (ISEP), ki bo 29. in 30. ...

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme (S-ITS) pripravlja 23. Mednarodni simpozij o elektroniki v transportu (ISEP), ki bo 23. In 24. ...

Slovenian ITS Association under umbrella of the Electrotechnical Association of Slovenia will organize the jubilee 20th International Symposium on ...

ISEP 201128.03.2011

The Electrotechnical Association of Slovenia together with Slovenian ITS Association will organize the 19th International Symposium on Electronics in ...

ISEP 201029.03.2010

The Electrotechnical Association of Slovenia together with Slovenian ITS Association will organize the 18th International Symposium on Electronics in ...

ISEP 200926.03.2009
SUSTAINABLE TRANSPORT AND MOBILITY

17th International Symposium on Electronics in Transport

March 26, 2009, Ljubljana Exhibition and Convention Centre, ...

ISEP 2008 9.10.2008
ITS – A CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PROSPERITY OF A MODERN AND SAFE TRANSPORT  16th International Symposium on Electronics in Transport

 ...

ISEP 2007 9.05.2007

APPLICATIONS OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMSMay 9 and 11, 2007, Ljubljana

As the first activity of the EU Project entitled TransSLO – “Support for ...

ISEP 2006 6.04.2006

OB SEJEMSKEM IN IZOBRAŽEVALNEM DOGODKU »HEVREKA '06 - STIČIŠČE NOVIH TEHNOLOGIJ« ORGANIZIRA ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE ŽE ŠTIRINAJSTI MEDNARODNI ...

ISEP 200526.05.2005

V današnji ekonomiji je zagotavljanje neoviranega in učinkovitega transporta ljudi in blaga osnovni pogoj. Visoke zahteve za prometne sisteme in ...

ISEP 2004 7.10.2004

The guarantee of smooth and efficient transportation of people and goods is an essential requirement in today's economy. Different system solutions, ...

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-28-7

LETO IZDAJE: 2003

CENA: 20 EUR

V današnji ekonomiji je zagotavljanje neoviranega in učinkovitega transporta ljudi in blaga osnovni pogoj. Neustrezne rešitve pomenijo slabo ...

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-24-4

LETO IZDAJE: 2002

CENA: 20 EUR

Ko govorimo o varnosti, mislimo na prometno varnost in varnost v pogledu terorističnih napadov. Globalni nivo prometne varnosti je pogojen s ...

Globalizacija gospodarstva, poudarjeni ekološki problemi in vse bolj izražene zahteve po mobilnosti, tako v zasebnem kot v poslovnem življenju, ...