Objave

Izbrane objave

Slovensko društvo za elektronske komunikacije SIKOM vas vabi k udeležbi na 32. delavnici o telekomunikacijah VITEL 2016, Pametna omrežja informacijske ...

Delavnica je namenjena vodjem razvoja, vodje proizvodnje arhitektom informacijskih rešitev, vodjem projektnega vodenja in projektnim vodjem, vodjem ...

Vabimo vas k sodelovanju na 31. delavnici o telekomunikacijah VITEL, ki bo potekala 11. in 12. maja 2015 na Brdu pri Kranju.

Tema delavnice

Z izrazom ...

Gospodarske uspešnosti in boljše kakovosti življenja si ne moremo več predstavljati brez celovitih aplikacij in globalnih storitev, ki jih omogoča ...

Vabimo vas k sodelovanju na 29. delavnici VITEL, ki bo potekala na Brdu pri Kranju, 27. in 28. maja 2013. 

Evropska unija je maja 2010 sprejela t.i. ...

Na Brdu pri Kranju je 7. in 8. novembra potekala druga letošnja strokovna delavnica o telekomunikacijah VITEL v organizaciji Slovenskega društva za ...

Računalništvo v oblaku je zagotavljanje računalništva kot storitve namesto kot izdelka, pri čemer se informacije in programska oprema dobavlja ...

Prehajamo v svet omreženih in med seboj povezanih naprav, v novo ero, v kateri se današnji internet umika jutrišnjemu internetu stvari (Internet of ...

Omrežja IP prevzemajo vlogo infrastrukture za sodobne oblike komuniciranja oziroma dostopa do širokega spektra storitev. Ob hitrem razvoju pa ...

Brdo pri Kranju, 23. in 24. november 2009

Za visoko razvito informacijsko družbo in internetno generacijo je značilen trend v mobilno in široko ...

Brdo pri Kranju, 20. in 21. april 2009

Poslovni in rezidenčni uporabniki imajo danes več možnosti komuniciranja kot kdajkoli prej. Na žalost pa vse ...

Telekomunikacijska industrija doživlja danes korenito preobrazbo. Od svojih korenin v tradicionalnih govornih storitvah in vodovno komutiranih ...

Optični dostop, optična dostopovna omrežja in optične dostopovne tehnologije so zelo aktualne teme. V slovenskem prostoru letno poteka seminar ...

Razvijamo se v mobilno družbo. Naše delo ni več vezano na pisarno, do informacij dostopamo od koderkoli in kadarkoli. Koncept mobilnega podjetja ...

Ponovna rast telekomunikacijske industrije je vzpodbudila ponudnike storitev k sprejetju načrtov za novo generacijo storitev IP. Obstoječe storitve se ...

V zadnjem desetletju je prišlo do hitrih sprememb v načinu komuniciranja med ljudmi in organizacijami. Mnoge od teh sprememb izhajajo iz interneta in ...

Sodobne stavbe vsebujejo številne sisteme, tako ogrevalne, varnostne, protipožarne, za razsvetljavo, različne gospodinjske stroje, aparate zabavne ...

Mobilne komunikacije in internet sta glavna spodbujevalca uporabe telekomunikacijskih storitev. Število uporabnikov mobilnih telefonov in Interneta se ...

Odprl jo je minister za informacijsko družbo dr. Pavel Gantar. Nadaljevali smo z zanimivim predavanjem g. Luisa Souse Cardosa, ki mu je sledilo še 21 ...

Razvoj in odpiranje telekomunikacijskega trga spremljajo zahteve uporabnikov po kakovosti storitev. Pogosto ne gre za zahteve po zelo visoki ...

Posvetovanje je namenjeno vsem elektrotehniškim strokovnjakom iz prakse in predavateljem na strokovnih šolah. Na posvetovanju ponujamo novosti s ...

Seminar je namenjen praktikom, katere želimo seznaniti z novostmi na področju standardizacije, zakonodaje in električnih inštalacij – energetskih in ...

Poslovanje, še posebej globalno, postaja vse kompleksnejša aktivnost in komunikacije so kritično podporno orodje, ki vse bolj vpliva na organizacijo ...

Telekomunikacijska infrastruktura nezadržno postaja temelj sodobne družbe , ki jo popularno označujemo kot informacijsko družbo. Glede na ...

Namenjeno je vsem elektrotehniškim strokovnjakom iz prakse in predavateljem na strokovnih šolah. Na posvetovanju ponujamo novosti s področja ...

Cilj 10. Delavnice o telekomunikacijah je ovrednotenje dosežene stopnje in ocena nadaljnjega razvoja mobilnosti v telekomunikacijah. Problematika bo ...

Konferenca je namenjena izmenjavi spoznanj o bodočih potrebah po električni energiji, o gradnji elektroenergetske infrastrukture in njenem ...

Posvetovanje namenjamo vsem elektrotehniškim strokovnjakom iz prakse in predavateljem na strokovnih šolah.

Pripravili smo prispevke z novostmi s ...

Telekomunikacije so hitro se razvijajoča panoga, tako glede razvoja in uporabe različnih tehnik in tehnologij, kakor tudi novih storitev za ...

Informacijska družba naj bi prinesla ljudem boljšo kakovost življenja. Ob neprimerni razvitosti pa lahko povzroèi nasprotno, in sicer delitev družbe ...