Objave

Izbrane objave

Vodila s pobudami k uvajanju v uporabo novih tehnologij s poudarkom na električni varnosti.

Skupni naslov: Vodila za področje električne ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: mag. Bogdan Seliger, Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko, Boštjan Flis, mag. Peter Kaube

Urednik: ...

Vodila za projektante, nadzornike in odgovorne vodje del

Priročnik je pripomoček z osnovnimi informacijami o tem, kaj je treba zahtevati v fazi ...

električni agregatifotonapetostne elektrarneelektrične inštalacije v vozilihelektrični avtomobili in polnilne postajebaterije, akumulatorji in ...

VODILA ZA UPRAVLJALCE, VZDRŽEVALCE IN LASTNIKE OBJEKTOV

Pregled ustreznih postopkov, nalog in del za odgovorno ravnanje pri zagotavljanju električne ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju s strokovno javnostjo

Urednik: Alojz Zupanc

Štev ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Prevod dela: Notstromaggregate: Richtlinie für Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen mit ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju s strokovno javnostjo

Urednik: Alojz Zupanc

Štev ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: Dr. Janez Hrovatin in soavtorji Ferdinand Valenčak, Milan Šerc, Ivan Leban, Rado Isaković in ...

Pregled varnosti in kakovosti NNELI električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele ter priprava zapisnika

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: mag. Bogdan Seliger, Janez Guzelj, mag. rudi Zorko, Boštjan Flis, Peter Kaube

Urednik: mag. ...

Podnaslov: Graditev elementov elektro-energetskega sistema

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtor: dr. Janez Hrovatin

Število strani: 72

 ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtori: Mitja Vidmar, Boris Žitnik, Janez Guzelj

Število strani: 288

ISBN: 978-961-6187-51-0 

Leto izdaje: ...

Izdajatelj 

Elektrotehniška zveza Slovenije

Uredniški odbor

Predsednik:  Janez Hrovatin

Pomočnik predsednika: Janez Sterniša

Tajnik : Marijan ...

IZDAJATELJ: Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, Elektrotehniška zveza Slovenije

Skupina avtorjev: Boris Žitnik, Dean ...

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-31-7

LETO IZDAJE: 2004

CENA: 20 EUR

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISSN: 1581-6737

LETO IZDAJE: 2003

DODATNO: CD

CENA: 20 EUR

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISSN: 1581-6737

LETO IZDAJE: 2003

DODATNO: CD, ki vključuje:

  • članke v elektronski obliki,
  • prosojnice v ...

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-28-7

LETO IZDAJE: 2003

CENA: 20 EUR

AVTOR: Pavel Meše

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-27-9

LETO IZDAJE: 2003

CENA: 10 EUR

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-24-4

LETO IZDAJE: 2002

CENA: 20 EUR

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-25-2

LETO IZDAJE: 2002

CENA: 20 EUR

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-23-6

LETO IZDAJE: 2002

DODATNO: CD

CENA: 20 EUR

AVTOR: Pavel Meše

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-19-8

LETO IZDAJE: 2000

CENA: 10 EUR

AVTORJI: Mitja Štular, Anton Umek, Savo Leonardis

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6197-20-1

LETO IZDAJE: 2000

CENA: 10 EUR

AVTOR: Pavel Meše

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-11-2

LETO IZDAJE: 1999

CENA: 10 EUR

AVTOR: Pavel Meše

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-14-7

LETO IZDAJE: 1999

CENA: 10 EUR

AVTORJI: Franc Zupan, Jože Pavliha

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6187-13-9

LETO IZDAJE: 1999

CENA: 10 EUR

AVTORJI: doc. dr. Janez Bešter, prof. dr. Marko Jagodič, Miha Krišelj, Pavel Meše, Miha Šubic

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: ...

AVTOR: Pavel Meše

IZDAJATELJ: Elektrotehniška zveza Slovenije

ISBN: 961-6065-58-0

LETO IZDAJE: 1997

CENA: 10 EUR