Objave

Izbrane objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Spoštovani člani EDL,

sporočamo vam, da je v javni obravnavi do 20.01.2016, »osnutek Gradbenega zakona«, ki je za elektrotehniško stroko eden izmed ...

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa ...

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 90/2015 z dne 27. 11. 2015 objavljen Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju s strokovno javnostjo

Urednik: Alojz Zupanc

Štev ...

Vabimo vas k udeležbi na 7. strokovno eTest delavnico, ki bo 17. 12. 2015 v Ljubljani od 10.30 do 14.30 ure.

Vsebina delavnice

1. Predstavitev Vodila ...

Ekskurzija: Rogaška Slatina, Podsreda, Bistrica ob Sotli, 11. 11. 2015, 8 -18 h

Rogaška Slatina leži pod obronki Boča. Status mesta je dobila v letu ...

Obveščamo vas, da je zaradi velikega zanimanja razpisan dodaten datum za seminar Zunanje razsvetljave. Seminar bo v torek, 1. decembra 2015. V prilogi ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: Dr. Janez Hrovatin in soavtorji Ferdinand Valenčak, Milan Šerc, Ivan Leban, Rado Isaković in ...

Pregled varnosti in kakovosti NNELI električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele ter priprava zapisnika

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza ...

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi preglednikom sistemov zunanje razsvetljave.Pri pravilnem načrtovanju sistemov zunanje ...

Ekskurzija z vlakom v TE ŠOŠTANJ – 6 blok: 1. 10. 2015, 7.30-16h

Cena povratne vozovnice Celja - Šoštanja je 6,88 € (leta 2012 do Velenja 6,50 €). V ...

Po sklepu 1. seje IO ED Celje z dne 17. 9. 2015 bomo v drugem polletju 2015 organizirali naslednje aktivnosti:

a) 1. 10. 2015, ob 11 h se dobimo ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vam k pregledu osnutka Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki je dostopen na spletni strani Uprave RS za zaščito ...

Obveščamo in vabimo vas, da se pridružite usposabljanju za varno delo v področju eksplozijske ogroženosti!Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na ...

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije vabi na seminar "Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi ...

Seminar je namenjen organom, ki pripravljajo prostorske akte, izdajajo gradbena dovoljenja ter projektantom objektov, ki posegajo v varovalne pasove ...

Že tradicionalno srečanje slovenskih elektrotehnikov je bilo letos v petek, 29. maja 2015 v Krškem. Na pobudo Elektrotehniškega društva Krško je ...

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predpis, ki ureja tako imenovani "NET METERING". To je Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih ...

Srečanje je bilo 29. maja 2015.

Prvo zbirališče je bilo v Ljubljani ob 7:30 uri na glavni avtobusni postaji, Od koder smo krenili proti Krškem. ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: mag. Bogdan Seliger, Janez Guzelj, mag. rudi Zorko, Boštjan Flis, Peter Kaube

Urednik: mag. ...

Izlet v Suho Krajino, dne, 14. 5. 2015 od 7 – 19 h

Z avtobusom TA ANDA iz Slovenskih Konjic za 20 oseb smo se peljali: Celje – Sevnica – Trebnje – ...

Spoštovani,

vabimo vas na posvet "Inženirji in gospodarstvo" v Državnem zboru Slovenije. Posvet bo dne 7. 5. 2015 ob 10.30 uri v dvorani Državnega ...

Poročilo o obisku podjetja OMCO Feniks Slovenija d.o.o. Ulica Žalskega tabora 10, Žalec, dne 16. aprila 2015.

Ob dogovorjeni 10. uri se je pred ...

 

Iskrene čestitke dr. Miranu Rošerju ob doseženem doktoratu v imenu Elektrotehniškega društva Celje!

Čestitkam se pridružuje tudi Elektrotehniška ...

V sredo 11. marca 2015 je v prostorih Iskra Zaščite v Ljubljani potekalo 4. letno strokovno srečanje pooblaščenih oseb za izvajanje in pregledovanje ...

34. letna skupščina Elektrotehniškega društva Celje je bila v četrtek, 9. aprila v Celju.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo novo različico Modrega vodnika za izvajanje ...

Društvo SDGSS pripravlja vsako leto obnovitveni in debatni seminar iz širšega področja zaščite pred delovanjem strele.

Tokratno srečanje pokriva ...

Seminar je namenjen inštalaterjem, serviserjem in vzdrževalcem naprav in pogonov s frekvenčno regulacijo števila vrtljajev in uporabljeno diferenčno ...

V torek in sredo, 24. in 25. marca 2015 je v organizaciji Elektrotehniške zveze Slovenije (NNELI) pod vodstvom prof. dr. Grega Bizjaka in doc. dr. ...

Poročilo o ogledu novega urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje in prenovljene RTP 110 / 20, 10 kV Selce dne 13. 03 2015

Urgentni blok si je ...

Strokovno predavanje SPTE – kogeneracija v Krki, d.d., Novo mesto

Elektrotehniško društvo Dolenjske je v četrtek, 26. februarja 2015 ob 11.30 uri v ...

Obnova terminoloških standardov IEC s področja proizvodnje, prenosa in distribucije elektrike, ki so bili že pripravljeni pred 10 leti, pa jih po ...

Poslovno leto društva smo začeli z volilnim občnim zborom društva v maju 2014. Na občnem zboru smo razrešili staro vodstvo in organe društva ter ...

Prisotni: Mitja Brudar, Srečko Križman, Milan Mlakar, Zmago Udovič, Andrej Paternost, Andrej Dolinar Ivo Vardič, Rajko Vrlinič in Silvo ...

ZAPISNIK

2. seje ED Celje,v torek, dne 24. 2. 2015, od 15-15,30 h v sejni sobi Elektro-Celje, Vrunčeva 2a, IV. nadstropje

PRISOTNI: Budna, Malovrh, ...

ED Celje je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s ...

Spoštovani,

vabim vas na brezplačno predavanje "Varno ravnanje ob priklopu nadomestnih električnih agregatov", ki bo v četrtek, 12. marca 2015 ob 16. ...

Ocena ustreznosti NN električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele za objekt

Preglednik lahko uporablja vzorec kot osnovo vendar naj vodi ...

Srečanje je bilo v petek, 23. maja 2014.

Ogledi in potek srečanja

A) Hidroelekrarna Moste, stikališči in elektrotehniška dediščina Završnica ...

Osebe pooblaščene za pregled nizkonapetostnih električnih instalacij in strelovodov in podjetja za izvajanje pregledov in elektroinštalacijskih ...

Spoštovani,

vabimo vas na 4. letno srečanje pooblaščenih oseb za izvajanje in pregledovanje električnih inštalacij, strelovodnih naprav v okviru ...

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi inštalaterjem In vzdrževalcem  sistemov notranje razsvetljave.

Pravilno načrtovanje ...

Spoštovani, Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo nov seznam harmoniziranih ...

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme (S-ITS) pripravlja 23. Mednarodni simpozij o elektroniki v transportu (ISEP), ki bo 23. In 24. ...

Vabimo vas k sodelovanju na 31. delavnici o telekomunikacijah VITEL, ki bo potekala 11. in 12. maja 2015 na Brdu pri Kranju.

Tema delavnice

Z izrazom ...

Obveščamo in vabimo vas, da se pridružite usposabljanju na seminarjih EZS Akademije v obdobju do junija 2015, ki so objavljeni na strani strani za usp ...

V Botanični vrt Univerze v Ljubljani smo prispeli v zgodnjih dopoldanskih urah in sicer ob 8:15. Tam nas je sprejela mag. Blanka Ravnjak, biologinja ...

Zadnje fotogalerije

Zadnji video posnetki

V tej skupini trenutno še ni zapisov.