Objave

Izbrane objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Spoštovani,V prilogi pošiljam v informacijo povezavo na poročilo o dogodku v Bruslju "OBZORJE 2020-IZZIVI NA PODROČJU ENERGIJE". Organizator je bil ...

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomestil bo sedanji 7. Okvirni ...

V SDGSS vsako pomlad in v jesen pripravimo seminar na katerem podamo novosti zadnjega obdobja.Vsebina: To jesen se je nabralo kar precej novih ...

Novembra 2013 smo se člani društva odločili za enodnevno ekskurzijo v  Posavje. Glavni namen ekskurzije je bil ogled plinske TE Brestanica, ki je ...

Tretja številka elektrotehniške revije Elektrotehniški vestnik, ki jo izdaja Elektrotehniška zveza Slovenije prinaša zanimive strokovne in znanstvene ...

Ogleda MIK Vojnik se je udeležilo 22 članov ED CE.

Sprejel nas je g. Matej CVIKL, tehniški direktor, ki nas je popeljal po proizvodnih halah z ...

1. 19 članov ED CE se je zbralo pred KSEVT v Vitanju. Vstopnina 6 €.

2. G. Andrej Vehovec nas je - poleg so bili še upokojenci slovenskih železnic iz ...

V oktobru 2013 smo organizirali enodnevno srečanje članov društva in strokovno ekskurzijo na Postojnsko. Najprej smo si pod strokovnim vodstvom ...

60 let delovanja Elektrotehniškega društva Celje

Po sklepu IO ED Celje, je predsednik ED Celje g. Janko Budna povabil člane ED Celje na srečanje v ...

Elektrotehniško društvo Celje je imelo 15.10.2013 slavnostno sejo ob 60 letnici delovanja društva v Hotelu Štorman v Celju.

Pred sejo je predsednik ...

Po sklepu 1. seje IO ED Celje z dne 4.10. 2013 bomo v drugem polletju 2013 organizirali naslednje aktivnosti:

  1. 15. X. 2013 ob 12 h seja ...

Elektrotehniško društvo (ED) Celje                 Celje, dne  4. 10. 2013Vrunčeva 2a, Preds. št. 83000 Celje

ZAPISNIK1. seje  ED Celje  petek, dne ...

Dne 15. X. 2013 ob 12 h bo seja Elektrotehniškega društva Celje ob 60 obletnici obstoja v prostorih Hotela ŠTORMAN Celje, v CELJSKI SOBI.

Za to ...

Delavnica »eTest« v organizaciji Odbora za nizkonapetostne električne inštalacije  bo v petek 11.10.2013 od 9. 30h  do  14. 00h. Delavnica bo  v OOZ- ...

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo »nov« seznam harmoniziranih standardov, katerih ...

Odbor za električno varnost pri MGRT je obnovil navedbo tehniških standardov, ki jih vsebuje nizkonapetostna direktiva (LVD) na osnovi objave v ...

Izvleček i z študije o stanju nizkonapetostnih električnih inštalacij v EU,»TOWARDS IMPROVED ELECTRICAL INSTALLATIONS IN EUROPEAN HOMES«,  »How ...

V skladu z zaključki 18. seje sveta Odbora za električno varnost (OEV) je bil dne 11. 5. 2012 ob 9.00 uri v prostorih Tržnega inšpektorata RS (TIRS) ...

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v jesenskih terminih leta 2013 začetne in obnovitvene seminarje ter ...

1. Zbralo se nas je 15 članov ED CE. Peljala nas je go. Tanja, TA Anda, z avtob., 20 oseb.

2. Ob 9 h malica v hotelu Planinka Ljubno ob Savinji.

3. ...

AIE ( European Association of Electrical Contractors) je objavila obvestilo o novem  poročilu

»Razsvetljava v mestih-pospeševanje ...

Junija 2013 smo se člani društva odločili za ekskurzijo po bližnji okolici. Najprej smo si z zanimanjem ogledali DARS-ov regionalni nadzorni center na ...

Informacija o marketinški akciji za preglednike in podjetja člane eTest sheme pri lastnikih in uporabnikih stavb in objektov z električnimi ...

Tovarna Odelo je na prostorih bivše tekstilne tovarne. Sprejel nas je g. Vinko Žohar, u.d.i.str., ki nam je podrobno razložil potek izgradnje, nabave ...

XXX. Srečanje EZS na Koroškem 17.5.2013, Srečanje je bilo v organizaciji ED Slovenj Gradec in ED Ravne.

Sodobni industrijski pogoni vključujejo elektromotorske sklope z elektronsko regulacijo števila vrtljajev. Taka izvedba motorskih pogonov ...

Prvi postanek  je bil v bližini DOBERDOBA, kjer so se borili slovenski fantje na soški fronti ter italijanskega vojaškega pokopališča v Redipugliji.

Društvo ED Celje se pripravlja na obeležitev 60 letnice delovanja v jeseni 2013. Izvršni odbor društva pripravlja zbornik o delovanju društva v ...

V aprilu 2013 smo organizirali strokovno ekskurzijo v kraško podatkovno središče  podjetja Arctur d.o.o. v Gorjanskem na Krasu, kjer je postavljen ...

Po sklepu 2. seje IO ED Celje z dne 7. 3 .2013 bomo v prvem polletju 2013 organizirali naslednje aktivnosti:

1)  18. 4. 2013 ob 15 h XXXII.  Letna ...

Člani ED Koper smo se marca 2013 odpravili na tridnevno ekskurzijo v Beograd. K sreči so nekateri kolegi kljub vojni ohranili stike, in nam tako ...

ZAPISNIK 2. seje  ED Celje,v sredo, dne 6.3.2013, od 15-16 h v sejni sobi Elektro-Celje, Vrunčeva 2a, IV. nadstropje

PRISOTNI: Budna, Mašera, ...

1. SPLOŠNI  DEL 1.1. Predstavitev ED Celje

ED Celje je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, ...

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v spomladanskih  terminih leta 2013 začetne in obnovitvene seminarje ...

The Call for Papers for the ICIN 2013 conference is available and submissions are open through the EDAS system.

ICIN 2013 has been approved by IEEE ...

Vabimo vas k sodelovanju na 29. delavnici VITEL, ki bo potekala na Brdu pri Kranju, 27. in 28. maja 2013. 

Evropska unija je maja 2010 sprejela t.i. ...

Forum

http://ezs-zveza.expereka.com

Člani Odbora NNELI!

Nastajajo prve vsebine foruma NNELI. Pridružite se in komentirajte.

Prilagamo tri osnovne ...

Spoštovani član Odbora NNELI in sheme eTest pri EZS!

Ob pristopu v članstvo preglednikov  Odbora NNELI in shemo eTest smo si zadali več nalog, kot so ...

Dne  24.1.2013 ob 16.00 uri  je potekal na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani sestanek o  Dediščini slovenske elektronike (DSE).

Gre za projekt v ...

Zadnji video posnetki

V tej skupini trenutno še ni zapisov.