Objave

Izbrane objave

IZDAJATELJ: Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, Elektrotehniška zveza Slovenije

Skupina avtorjev: Boris Žitnik, Dean ...

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS prirejata tretjo tematsko ...

Evropsko združenje elektro inštalaterskih nacionalnih združenj in zbornic  AIE (http://www.aie.eu/aie/page/home European Association of Electrical ...

Slovenian ITS Association under umbrella of the Electrotechnical Association of Slovenia will organize the jubilee 20th International Symposium on ...

Spoštovani S-ITS_ovci in drugi, ki vas zanima svet Inteligentnih transportnih sistemov in storitev!

Vesele praznike in Srečno Novo Leto!

Na spodnjih ...

eTest shema16.12.2011

Pregled pooblaščenih podjetij in oseb za pregledovanje (vizualni pregled, meritve, preskus in presoja kompatibilnosti električne opreme) ...

Ob 8 h izpred parkirišča Giga šport, Dečkova cesta, Celje z avtobusom Vengust (cena 100 €) za 15 članov ED CE, ki so vplačali po 10 €.

Ob 9 h ogled ...

Vabimo predstavnike članov na izredno sejo občnega zbora EZS.

Udeležilo se je 15 članov, od tega 12 upokojencev ED CE, ki so vplačali po 20 €. Avtobus Vengust Celje za 15 oseb, cena 150 €. Doslej za Martinovo ...

Namesto dosedanjega predsednika prof. dr. Baldomirja Zajca je bil na mesto predsednika izvoljen prof. dr. Janvit Golob.

Na Brdu pri Kranju je 7. in 8. novembra potekala druga letošnja strokovna delavnica o telekomunikacijah VITEL v organizaciji Slovenskega društva za ...

Računalništvo v oblaku je zagotavljanje računalništva kot storitve namesto kot izdelka, pri čemer se informacije in programska oprema dobavlja ...

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS sta izvedla tematsko delavnico, ...

V oktobru 2011 je bilo organizirano enodnevno srečanje članov društva in redni letni občni zbor z obiskom RTP Divača in ogledom prečnega ...

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v jesenskih terminih leta 2011 začetne in obnovitvene seminarje ter ...

Ekskurzije se je udeležilo 9 članov ED CE, ki so vplačali po 80 €. Avtobus ICAR, TA Sonček, vodička ga. Anja Majer (najboljša vodička doslej). Poleg ...

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS 8. 12. 2011 organizirata drugi ...

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS prirejata tematsko delavnico.

Da ...

Delovno gradivo 3.10.2011

Za člane NNELI smo pripravili delovno gradivo.

Slovarji 3.10.2011

Odbor za terminologijo pri EZS je sodeloval s SIST pri pripravi strokovnih slovarjev. na voljo imate neposredne povezave na aktualne slovarje, dodatne ...

Udeleležilo 17 članov ED CE, ki so vplačali po 15 €. Avtobus ANDA Jože (041-642-044), 200 € + cestnine, za 20 oseb. Prevajal g. Slavko Polak, ing. iz ...

Po sklepu 1. seje IO ED Celje z dne 12.9. 2011 bomo v drugem polletju 2011 organizirali naslednje aktivnosti:

  1. 28. IX. 2011 ob 8 h izpred parkirišča: ...

v prostorih Elektro-Celje, Vrunčeva 2a, VI. nadstropje

PRISOTNI: mag. Rudi Zorko – EZS, Janez Gril, Ulaga, Milanez, Bratanič, Mašera,  prof. ...

ICIN 2011 Call for Papers now available

The Call for Papers for the ICIN 2011 conference is now available and submissions are open through the EDAS ...

The Advance Programme for ICIN 2011 is now available. It will be updated regularly and the latest version can always be downloaded fromwww.icin.biz.

Na spodnji povezavi so zbrane novice iz industrije, energetike, IKT informatike in komunikacij, instalacij in ostalega poslovno tehnološkega sveta.htt ...

  • ELEKTROINDUSTRIJA, 28.06.2011 več…
  • RAZSVETLJAVA - LED TEHNOLOGIJE, 19.05.2011 več…
  • IKT-INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

V reviji IZS.NOVO(Letnik 13, Številka 56) je vredno med drugim prebrati članke, ki se nanašajo na električne inštalacije z vidika varnosti,kakovosti ...

Kratek povzetek ekskurzije.

  1. Udeležilo se je 16 članov z vplačilom po 20 €.
  2. Ob 8 h malica (telečja obara, ajdovi žganci) pri Gastcom, restavracija ...

Elektrotehniško društvo Koper  je soorganiziralo 28. Letno srečanje elektrotehnikov Slovenije. Program je bil zelo zanimiv in izveden v lepem vremenu. ...

V preteklosti širina varovalnih pasov elektroenergetskih vodov, ki so bili vrisani v prostorskih aktih občin, ni bila neposredno navedena, temveč je ...

Prehajamo v svet omreženih in med seboj povezanih naprav, v novo ero, v kateri se današnji internet umika jutrišnjemu internetu stvari (Internet of ...

ED Celje je v letu 2010 izvedlo naslednje aktivnosti:

  1. Dne 15.1. ogled šolskega centra Šiška v Ljubljani (fotovoltalika P=26 kWp, vetrna P= 1 kW) ter ...

v prostorih podjetja Elektro-Celje, Vrunčeva 2a

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska ...
ISEP 201128.03.2011

The Electrotechnical Association of Slovenia together with Slovenian ITS Association will organize the 19th International Symposium on Electronics in ...

Firence19.03.2011

Po sklepu 2. seje IO ED Celje z dne 17.2. 2011 je vplačal član ED CE 100 €, nečlan pa 145 €.

Dne 19. 3. 2011 ob 4 h izpred dvorane Zlatorog Hudinja ...

Elektrotehniška zveza Slovenije organizira letos v prvi polovici junij začetni in obnovitveni seminar ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno ...

Po sklepu 2. seje IO ED Celje z dne 17.2. 2011 bomo v prvem polletju 2011 organizirali naslednje aktivnosti:

  1. 19. in 20. 3. 2011 ob 4 h izpred dvorane ...

v prostorih Elektro-Celje, Vrunčeva 2a, I. nadstopje

PRISOTNI:NO: Petrovič, Strniša, Ravnjak,  IO: Budna, Mašera, Mazej, Hrapot, Ulaga, Bratanič, ...

Elektrotehniška zveza Slovenije je razpisala nove termine seminarjev za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...