Objave

Izbrane objave

The Electrotechnical Association of Slovenia, a sister society of IEEE ComSoc and IEEE Communication Society Chapter of Slovenia are organizing the ...

The Advance Programme for ICIN 2011 is now available. It will be updated regularly and the latest version can always be downloaded from www.icin.biz ...

ICIN 2011 Call for Papers now available

The Call for Papers for the ICIN 2011 conference is now available and submissions are open through the EDAS ...

Prijavilo se je 22 članov ED Celje, ki so vplačali po 30 €, skupaj 660  € ter 4 člani SDV, ki so vplačali po 35 €, skupaj 140 € , skupaj 800 €.

Izve ...

"Kabli in omrežja" tematska priloga časopisa FINANCE, sreda, 27. oktobra 2010, št. 209. V vročih naslovih prinaša priloga časopisa za vsakogar nekaj.

Prispela je zabeležka sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je bil 21. oktobra 2010. Vsebina se  nanaša na prehodne določbe veljavnih ...

Prijavilo se je 13 članov ED Celje, ki so vplačali po 100 €, skupaj 1.300  € ter 4 nečlani, ki so vplačali po 115 €. ED CE je plačalo za člana po 15 ...

Prijavilo se je 14 članov ED Celje, ki so vplačali po 25 €, skupaj 350 €.

  1. Odhod ob 7 h po AC v Lj., izvoz Sostro v Papirnico Vevče, kjer nas je ...

Aktualno! »Zaščita pred delovanjem strele« je tema seminarja, ki ga prireja društvo SDGSS v Podgorici 25.11.2010. Naši člani eTest sheme imajo 20% ...

Anketa 2.10.2010

Zahvaljujemo se vsem članom sheme eTest in odbora NNELI, ki ste sodelovali v naši anketi poleti na strokovnem srečanju članov eTest sheme v Domžalah.

R ...

Elektrotehniška zveza Slovenije organizira v oktobru 2010 začetni in obnovitveni seminar ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v ...

Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah IN Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele - IZS.NOVO, letnik 13, ...

Glasilo Obrtno podjetniške zbornice Domžale >>Ceh<< je objavilo zapis o srečanju članov eTest sheme, ki je bilo dne 7.7.2010 na Viru pri ...

Ministrstvo za gospodarstvo RS posreduje informacijo o vsebini obravnavanih tem na evropskem Odboru za nizko napetostno direktivo.

Informacija o standardu o kvalifikacijah izvajalcev električnih inštalacij.

Vsebine obsegajo večino področij montažnega in elektroinštalacijskega dela. Portal omogoča (ključne besede v nemščini) iskanje komentarjev tudi po ...

Elektrotehniško društvo Ljubljana je soorganiziralo 27. Letno srečanje elektrotehnikov Slovenije. Program je bil dokaj zgoščen a zelo zanimiv.

Ogleda ...

Omrežja IP prevzemajo vlogo infrastrukture za sodobne oblike komuniciranja oziroma dostopa do širokega spektra storitev. Ob hitrem razvoju pa ...

v prostorih podjetja Elektro-Celje, Vrunčeva 2a

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska ...

17.4.09 XXVIII, ob 15h redna skupščina ED Celje v Šolskem centrru Celje, Pot na Lavo 22. Udeležilo 30 članov. Pred skupščino je bi 1 urno predavanje ...

ISEP 201029.03.2010

The Electrotechnical Association of Slovenia together with Slovenian ITS Association will organize the 18th International Symposium on Electronics in ...

Elektrotehniška zveza Slovenije organizira v spomladanskih rokih (marec, april in maj) 2010 začetne in obnovitvene seminarje s preizkusom ...

Na tej povezavi je obrazec za naročilo nekaterih knjig iz strokovne dejavnosti Elektrotehniške zveze Slovenije.Vsebina knjig je povezana z aktualnimi ...

SPLOŠNI  DEL Predstavitev ED Celje

ED Celje je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave ...

The focus of ICIN 2010 is on the networks, platforms and user devices becoming the apparently non-localised place where everything happens; new ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Zadnje fotogalerije

Zadnji video posnetki

V tej skupini trenutno še ni zapisov.