Energetika

Elektrotehniška zveza Slovenije deluje na področju elektroenergetike pri:

 • oblikovanju strategije njenega razvoja,

 • reševanju problemov načrtovanja elektroenergetskih sistemov

 • izgradnje proizvodnih in prenosnih zmogljivosti,

 • reševanju obratovalnih problemov elektroenergetskega sistema,

 • razvoju problematike vzdrževanja njegovih naprav in postrojev,

 • vprašanjih delovanja trga električen energije,

 • vključevanju obnovljivih virov v sistem,

 • učinkoviti rabi električne energije in

 • vključevanju odjemalcev v delovanje elektroenergetskega sistema.

Njene dejavnosti obsegajo oblikovanje stališč do problemov elektroenergetike, njihova javna objava, predlogov rešitev problemov, izdelava predpisov in tehničnih specifikacij na tem področju, oblikovanje terminologije novih pojavov, procesov in naprav, in šolanje kadrov na teh področjih.

Elektrotehniška zveza deluje v tem smislu tudi na mejnih področjih elektrotehnike z ostalimi procesi in panogami, kot so električna in eksplozijska varnost. 

Povezave

Obvestila

We inform you that we have extended the deadline for applying the active participation at the 26th International Symposium on Electronics in Transport ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma ...

Vsebina delavnice
 1. Predstavitev podjetja Kolektor Etra d.o.o.
 2. SN transformatorji
 3. Zagotavljanje avtomatskega odklopa SN transformatorjev
 4. Priklop, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...