Energetika

Elektrotehniška zveza Slovenije deluje na področju elektroenergetike pri:

 • oblikovanju strategije njenega razvoja,

 • reševanju problemov načrtovanja elektroenergetskih sistemov

 • izgradnje proizvodnih in prenosnih zmogljivosti,

 • reševanju obratovalnih problemov elektroenergetskega sistema,

 • razvoju problematike vzdrževanja njegovih naprav in postrojev,

 • vprašanjih delovanja trga električen energije,

 • vključevanju obnovljivih virov v sistem,

 • učinkoviti rabi električne energije in

 • vključevanju odjemalcev v delovanje elektroenergetskega sistema.

Njene dejavnosti obsegajo oblikovanje stališč do problemov elektroenergetike, njihova javna objava, predlogov rešitev problemov, izdelava predpisov in tehničnih specifikacij na tem področju, oblikovanje terminologije novih pojavov, procesov in naprav, in šolanje kadrov na teh področjih.

Elektrotehniška zveza deluje v tem smislu tudi na mejnih področjih elektrotehnike z ostalimi procesi in panogami, kot so električna in eksplozijska varnost. 

Povezave

Obvestila

Jesenska popoldanska ekskurzija 18.10.2019 je vključevala:

 • predstavitveni ogled soproizvodnje električne energije in toplote v podjetju ESOL,
 • predstav ...

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...