Izkaznica

Elektrotehniška zveza Slovenije
Stegne 7
1000 LJUBLJANA


TEL: (01) 5113000
FAX: (01) 5113004
E-pošta: ezs@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.ezs-zveza.si/


Banka:Nova ljubljanska banka
TRR: 02010-0011333543
Davčna številka :89214218
Matična številka :5212006
Vpis Elektrotehniške zveze Slovenije v register pri Upravni enoti Ljubljana pod številko 697

Zakoniti zastopnik EZS : prof. dr. Ferdinand Gubina

Obvestila

About webinar

This EUREL eMeetup around artificial intelligence will focus on how AI can become a threat to our online identity. Our experts will ...

Na kratko o seminarju

Iz Pravilnika o varnosti strojev, katerega osnova je EU direktiva o strojih 2006/42/ES je stroj definiran kot:

  • sklop, opremljen ...

Slovensko društvo za razsvetljavo vabi k udeležbi na letnem posvetovanju Razsvetljava 2021. Osrednja tema letošnjega posvetovanja je SVETLOBA.(7. in ...

Vabimo vas, da se nam 22. septembra 2021 pridružite na seminarju Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro  ...