O EZS

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje območnih in specializiranih strokovnih društev na območju Slovenije. Deluje po lastni programski zasnovi, spremlja aktualna strokovna in organizacijska vprašanja s področja elektrotehnike.

EZS je članica Slovenske inženirske zveze, sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrtstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, Agencijo za energijo, Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.

EZS tradicionalno sodeluje z najpomembnejšimi evropskimi in svetovnimi strokovnimi organizacijami (IEEE, FEANI, IEC, ISO, ITU, CIGRE, ETSI, CEN in CENELEC, EUREL, AIE, VDE, OVE).

Pomemben rezultat mednarodnega sodelovanja je podpis sporazuma Cooperation agreement med Elektrotehniško zvezo Slovenije (Sister Society) in IEEE Communication Society. Sporazum izenačuje člane EZS s člani ComSoc pri naročninah na revije ComSoc-a in kotizacijah za konference ComSoc, vzpodbuja pa tudi objavljanje v publikacijah ComSoc-a ter medsebojno promocijo obeh zvez.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s posebno odločbo podelilo Zvezi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije.

Že več desetletij opravlja Zveza pomembno vlogo povezovanja elektrotehnikov, njihovega izobraževanja, vzpodbujanja in usmerjanja razvojno - raziskovalne dejavnosti, sodelovanja z gospodarstvom in promocije stroke.

Veliko pozornost posveča EZS razvoju slovenskega elektrotehniškega izrazja, pri čemer sodeluje s SAZU. V sodelovanju z republiškimi upravnimi organi deluje na področju slovenske regulative in v sodelovanju z inštitutom SIST na področju standardizacije. Pri aktivnostih na področju graditve objektov sodeluje z matično sekcijo elektroinženirjev v Inženirski zbornici Slovenije.

Z izdajanjem publikacij, organiziranjem tečajev, delavnic in strokovnih posvetovanj postaja družbena strokovna tribuna, kjer se razpravlja o aktualnih problemih elektrotehnike.

Glasilo EZS je Elektrotehniški vestnik, ki opravlja svoje poslanstvo že več kot 80 let in izhaja petkrat letno.

Obvestila

EUREL vsako leto organizira mednarodno tekmovanje International management cup (IMC) v strateški poslovni simulaciji za študente in mlade ...

V Portorožu bo 9. in 10. novembra 2017 potekal dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica ...

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo nov seznam harmoniziranih ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma ...