Odbor za terminologijo

Slovenci vemo, da je bil jezik naš glavni obrambni zid pred potujčevanjem. Zato so ga zavedni Slovenci že zgodaj začeli zapisovati in kultivirati, s Trubarjem na čelu pa se je ta boj dokončno uveljavil.

Bistvo naporov za uveljavitev oziroma utrditev lastnega jezika so besede, pojmi. In to slovenske besede, ki morajo biti čimbolj točne, ki morajo čimbolj odzvanjati pomen, idejo. Tudi slovenski elektrotehniki so od samih začetkov uvajanja elektrotehniške znanosti v slovenske dežele, seveda takrat kot fiziki, utrjevali stare pojme v novih ali razširjenih pomenih ali pa uvajali nove besede, nove pojme, neologizme. Odbor za terminologijo ima težko nalogo njihovo delo kakovostno in, kar je zelo pomembno, sproti nadaljevati. 

Konstruktivna kritika je vedno dobrodošla in ker člani odbora nismo najpametnejši Slovenci, seveda sodelujemo in se posvetujemo s širšim krogom strokovnjakov s posameznih strokovnih področij, tako tudi s člani tehniške terminološke komisije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri SAZU, ki pripravlja tretjo izdajo Splošnega tehniškega slovarja, in člani različnih tehničnih odborov (TC) na Uradu za standardizacijo Ministrstva za znanost in tehniko (MZT/USM). Člani terminološke komisije EZS so tudi člani terminološke komisije USM!

Odbor v okviru EZS ureja področje terminologije (slovar s področja elektrotehnike). Pričujoča domača stran je lepa priložnost, da krog sodelavcev še razširimo.

Predsednik: prof. dr. Ferdinand Gubina 
Tajnik: Jože J. UNK
Telefon: +386 (0)40 200159
E-pošta: info.terminologija@ezs-zveza.si

Zadnje objave

Obnova terminoloških standardov IEC s področja proizvodnje, prenosa in distribucije elektrike, ki so bili že pripravljeni pred 10 leti, pa jih po ...

Načrtujemo delo na zelo pomembnih telekomunikacijskih standardih

  • IEV 50(731): Komunikacije po optičnih vlaknih
  • IEV 50(701): Telekomunikacije, kanali ...

Obvestila

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz  ...

Vabimo vas k udeležbi na usposabljanju Skrbnik električne varnosti medicinske opreme in naprav, ki bo potekalo 22. julija od 9.00 do 14.00 v učilnici ...

Spoštovani udeleženci seminarja! Obveščamo vas, da odpade  seminar z naslovom ''Zaščite pred delovanjem strele'' ki ga v četrtek, 12. marca 2020 v ...

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter ...