Obnova pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernic

V okviru Elektrotehniške zveze Slovenije se je začel izvajati projekt "Prenova gradbenotehničnih predpisov s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike in zahteve za uskladitev z novo gradbeno zakonodajo".

Gre za obnovitev dveh pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernic:

  1. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
  2. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
  3. Tehnična smernica TSG-N-002:2013 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
  4. Tehnična smernica TSG-N-003:2013 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE

1. junija 2018 je stopil v veljavo nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki je vnesel določene spremembe na področje delovanja zgornjih dokumentov. V letih od izida zadnjih pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernic se je ugotovilo in zabeležilo določene pomankljivosti. Določbe normativnih aktov je zato treba dopolniti in spremeniti, upoštevajoč Gradbeni zakon, mednarodno uveljavljene novejše smernice, standarde in predpise s področja zahtev za nizkonapetostne električne inštalacije in zaščito pred strelo ter trende razvoja.

11. junija je bil prvi sestanek širše strokovne skupine, na katerem se je opredelilo nadaljnje delo.

Aktualno delo:

Faza zbiranja pripomb na obstoječa pravilnika in tehnični smernici

Rok za zbiranje pripomb: 13.07.2018

Vabimo vas, da se odzovete in opozorite na možno pomanjkljivost ali neprimerno odstopanje od dobre prakse pri gradnji ter uporabi, ki jo sicer  želimo uveljavljati v Sloveniji.

Predloge in pripombe na obstoječe dokumente podajte na priloženem obrazcu do vključno 13.07.2018 na e-naslov info.nneli.strela@ezs-zveza.si.

Obvezno morate poslati pripombe, ki so vezane na en pravilnik/smernico v svojem dokumentu. (npr. Če pošiljate pripombe in predloge na vse 4 dokumente, jih morate poslati v ločenih dokumentih.)

Označeni dokumenti za komentiranje

V zgornjem desnem kotu je dosegljiv obrazec, ki se uporabi za komentiranje vseh spodnjih štirih dokumentov. Vsi dokumenti imajo označene vrstice za komentiranje.

Dobrodošli

Prosimo vnesite svoje uporabniško ime in geslo.
Prijava
 

Pozabil sem svoje geslo. :-( Spremeniti želim svoje geslo!