Viri

Viri in mreženje iz področja električne varnosti je podstran kjer so navedeni podatki o dostopu do domačih in tujih virov v zvezi z električno varnostjo. Posebej so pomembni viri, ki služijo za primerjalno analizo in načrtovanje dela Odbora za električno varnost. Sem sodijo viri in organizacije iz področij delovanja članov odbora in sorodnih organizacij doma in v tujini.

Obvestila

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...