Viri

Viri in mreženje iz področja električne varnosti je podstran kjer so navedeni podatki o dostopu do domačih in tujih virov v zvezi z električno varnostjo. Posebej so pomembni viri, ki služijo za primerjalno analizo in načrtovanje dela Odbora za električno varnost. Sem sodijo viri in organizacije iz področij delovanja članov odbora in sorodnih organizacij doma in v tujini.

Obvestila

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...