Ugotovljeni nevarni izdelki (Rapex, TIRS)

Naloga Odbora za električno varnost (OEV) je tudi spremljanje stopnje dosežene električne varnosti pri izdelkih in storitvah.

V sodelovanju z inšpektorati ima Odbor za električno varnost (OEV) možnost neposrednega spremljanja neskladnosti na tem pomembnem področju...več

V nadaljevanju sta dve povezavi. Ena za spremljanje stanja v Evropi (EU) EU in druga za spremljanje stanja v Sloveniji (SI).

EU

RAPEX - Weekly Notification reports

SI

Eden izmed načinov nadzora skladnosti proizvodov na slovenskem trgu, ki ga izvajamo, je tudi preizkušanje proizvoda glede njegovih bistvenih varnostnih zahtev.

Na povezavi http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html si lahko ogledate seznam proizvodov, za katere je bilo ugotovljeno, da so lahko za uporabnika proizvoda nevarni. 

Na voljo imate dva načina dostopa do informacij: seznam vseh nevarnih proizvodov po datumu objave in seznam nevarnih proizvodov razvrščenih po kategorija

 

TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLKE SLOVENIJE, Parmova 33, Ljubljana, T  012808700, F 012808740

V Ljubljani, 11.12.2014

RZObvestila

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...