Ugotovljeni nevarni izdelki (Rapex, TIRS)

Naloga Odbora za električno varnost (OEV) je tudi spremljanje stopnje dosežene električne varnosti pri izdelkih in storitvah.

V sodelovanju z inšpektorati ima Odbor za električno varnost (OEV) možnost neposrednega spremljanja neskladnosti na tem pomembnem področju...več

V nadaljevanju sta dve povezavi. Ena za spremljanje stanja v Evropi (EU) EU in druga za spremljanje stanja v Sloveniji (SI).

EU

RAPEX - Weekly Notification reports

SI

Eden izmed načinov nadzora skladnosti proizvodov na slovenskem trgu, ki ga izvajamo, je tudi preizkušanje proizvoda glede njegovih bistvenih varnostnih zahtev.

Na povezavi http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html si lahko ogledate seznam proizvodov, za katere je bilo ugotovljeno, da so lahko za uporabnika proizvoda nevarni. 

Na voljo imate dva načina dostopa do informacij: seznam vseh nevarnih proizvodov po datumu objave in seznam nevarnih proizvodov razvrščenih po kategorija

 

TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLKE SLOVENIJE, Parmova 33, Ljubljana, T  012808700, F 012808740

V Ljubljani, 11.12.2014

RZObvestila

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...