Ugotovljeni nevarni izdelki (Rapex, TIRS)

Naloga Odbora za električno varnost (OEV) je tudi spremljanje stopnje dosežene električne varnosti pri izdelkih in storitvah.

V sodelovanju z inšpektorati ima Odbor za električno varnost (OEV) možnost neposrednega spremljanja neskladnosti na tem pomembnem področju...več

V nadaljevanju sta dve povezavi. Ena za spremljanje stanja v Evropi (EU) EU in druga za spremljanje stanja v Sloveniji (SI).

EU

RAPEX - Weekly Notification reports

SI

Eden izmed načinov nadzora skladnosti proizvodov na slovenskem trgu, ki ga izvajamo, je tudi preizkušanje proizvoda glede njegovih bistvenih varnostnih zahtev.

Na povezavi http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html si lahko ogledate seznam proizvodov, za katere je bilo ugotovljeno, da so lahko za uporabnika proizvoda nevarni. 

Na voljo imate dva načina dostopa do informacij: seznam vseh nevarnih proizvodov po datumu objave in seznam nevarnih proizvodov razvrščenih po kategorija

 

TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLKE SLOVENIJE, Parmova 33, Ljubljana, T  012808700, F 012808740

V Ljubljani, 11.12.2014

RZObvestila

Vabimo vas, da se nam 24. junija 2021 pridružite na spletnem seminarju Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz  ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Vabimo vas, da se nam 6. maja 2021 pridružite na spletnem seminarju

»Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme ...