Projekti in naloge

Vsebinski okvir za boljšanje področja električne varnosti odbor izraža s spremljanjem stanja, dajanjem pobud za organiziranje akcij,  promocijo električne varnosti in ozaveščanjem ciljnih skupin prebivalcev.Člani izvajajo nekatere naloge, ki so neposredna  smer  delovanja odbora z aktivnostmi na področjih:Direktive EU povezane z električno varnostjoInšpekcijski nadzor električnih proizvodov in storitevNadzor električne varnosti pri delu in vseh situacijah v zvezi z delomSpremljanje in predlaganje ukrepov na osnovi poročil, analiz ali spoznaj  predstavnikov članov Odbora za električno varnost.Odbor večino nalog z vidika programa dela in poročanja o dosežkih in predlaganja pobud obravnava na svojih sejah.


Aktivnosti

O varnosti električnih inštalacij

Izvleček i z študije o stanju nizkonapetostnih električnih inštalacij v EU,»TOWARDS IMPROVED ELECTRICAL INSTALLATIONS IN EUROPEAN HOMES«,  »How improved safety levels can save lives, improve lifestyle and increase property value«. Communication Paper edited by the Forum for European Electrical Domestic Safety (FEEDS) . ...
 

Promocija električne varnosti

V skladu z zaključki 18. seje sveta Odbora za električno varnost (OEV) je bil dne 11. 5. 2012 ob 9.00 uri v prostorih Tržnega inšpektorata RS (TIRS) sklican uvodni sestanek projektne skupine za promocijo električne varnosti glede preučitve možnosti promocije v letu 2012. Cilj promocije naj bi bil večja zaščita potrošnikov, pomoč proizvajalcem ...
 
 

Obvestila

Vabimo vas, da se nam 24. junija 2021 pridružite na spletnem seminarju Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz  ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Vabimo vas, da se nam 6. maja 2021 pridružite na spletnem seminarju

»Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme ...