Predvsem zaradi zapletene multidisciplinarnosti in pomebnosti različnih področij smo poiskali strokovnjake odbora v različnih delovnih okoljih. Zavedamo se, da lahko le tak pristop omogoči uspešno posredovanje znanja, ki se je nabiralo več deset let in se mora konstantno obnavljati.

Predsednik odbora:

Joško Rosina, univ.dipl.inž.el., HSE Invest

Tajnik odbora:

Mag. Marijan Porenta, univ.dipl. inž.el., EZS

Člani odbora:

mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., ZVD Ljubljana
Jure Božič, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
Anton Bregar, univ.dipl.inž.el., direktor elektroenergetske inšpekcije RS
Vili Granda, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
prof.dr. Ferdinand Gubina, predsednike EZS
mag. Janez Guzelj, univ.dipl.inž.el., METREL
Matjaž Javoršek, univ.dipl.inž.el., TEVEL 
Andrej Kalšek, univ.dipl.inž.el., TEVEL
Milivoj Kodrič, univ.dipl. inž.kem.tehn., IBE
Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el.,Elsing Inženiring
Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., BUREAU VERITAS 
Igor Lorber, univ.dipl.inž.el., elektroenergetski inšpektor RS
Polde Lovšin, univ.dipl.inž.el., GEOPLIN PLINOVODI
Andrej Počivavšek, univ.dipl.inž.el., Obrtna zbornica Slovenije
Franc Udovč, univ.dipl.inž.str., BUREAU VERITAS
Jože Veniger, univ.dipl.inž.el.
Alojz Vozelj, univ.dipl.inž.el., BARTEK VARNOST
Dr. Martin Volmajer, univ.dipl.inž.str., IVD Maribor
Rudi Wostner, univ.dipl.inž.el., Obrtna zbornica Slovenije
Jorik Zalar, univ.dipl.inž.str., IB Techno

Obvestila

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...