Terminologija

Slovenci vemo, da je bil jezik naš glavni obrambni zid pred potujčevanjem. Zato so ga zavedni Slovenci že zgodaj začeli zapisovati in kultivirati, s Trubarjem na čelu pa se je ta boj dokončno uveljavil.

Bistvo naporov za uveljavitev oziroma utrditev lastnega jezika so besede, pojmi. In to slovenske besede, ki morajo biti čimbolj točne, ki morajo čimbolj odzvanjati pomen, idejo. Tudi slovenski elektrotehniki so od samih začetkov uvajanja elektrotehniške znanosti v slovenske dežele, seveda takrat kot fiziki, utrjevali stare pojme v novih ali razširjenih pomenih ali pa uvajali nove besede, nove pojme, neologizme. Odbor za terminologijo ima težko nalogo njihovo delo kakovostno in, kar je zelo pomembno, sproti nadaljevati.

EZS Glosar

Elektrotehniška zveza Slovenije je pripravila EZS Glosar kot EZS priporočilo za uporabo  pravilnih strokovnih tehniških izrazov za poimenovanja gradnikov, pojavov in postopkov iz tehniških terminoloških in področnih standardov v smislu dobre inženirske prakse. Pravilen strokovni izraz omogoča natančno izražanje in je podlaga za enoumno sporazumevanje. Končno veljavne izraze objavlja Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST).

Povezava: www.eglosar.si

Slovar s področja elektrotehnike

Pri prevajanju slovenskih standardov strokovnjaki veliko pozornosti posvetijo izrazju in njegovi enotni uporabi na različnih področjih. Poenoteno izrazje je zelo pomembno za pravilno in učinkovito uporabo standardov ter omogoča medsebojno razumevanje v različnih okoljih. Tega se že od vseh začetkov zavedajo tudi v mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo, rezultat pa so terminološki standardi in v večini standardov obvezna točka Izrazi in definicije.

Tudi v našem inštitutu imajo terminološki standardi prednost, ko se odločamo o prevajanju standardov. Spodbujati želimo nastajanje slovenskega strokovnega izrazja, za njegovo širšo uporabo pa objavljamo slovarček, pripravljen po nekaterih prevedenih slovenskih standardih s področja elektrotehnike.

Zahvaljujemo se vsem strokovnjakom, ki nam pomagajo pri pripravi standardov, saj je prevajanje ob hitrem tehnološkem razvoju včasih pravi strokovni izziv. Svoj delež si bomo prizadevali dodati tudi v prihodnje s pripravo slovarjev.

  1. Slovar z definicijami EN-SL
  2. Slovar FR-SL-EN
  3. Slovar DE-SL-EN

Vir: SIST

 

Spletni slovarji

 

Obvestila

ED Maribor vas vabi k udeležbi na 40. Kotnikovih dnevih, ki bodo potekali 28. marca 2019 v Radencih. Izobraževanje s področja močnostne ...

The Slovenian ITS Association, under the umbrella of the Electrotechnical Association of Slovenia is organising the 27th International Symposium on ...

V Mariboru je v petek 25. maja 2018 je potekalo 35. letno srečanje elektrotehnikov Slovenije, vključenih v društva pri Elektrotehniški zvezi ...

ZAPISNIK S SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA DOLENJSKE z dne 29.01.2019, s pričetkom ob 13:00 uri

Sestanka se je udeležilo osem ...