Terminologija

Slovenci vemo, da je bil jezik naš glavni obrambni zid pred potujčevanjem. Zato so ga zavedni Slovenci že zgodaj začeli zapisovati in kultivirati, s Trubarjem na čelu pa se je ta boj dokončno uveljavil.

Bistvo naporov za uveljavitev oziroma utrditev lastnega jezika so besede, pojmi. In to slovenske besede, ki morajo biti čimbolj točne, ki morajo čimbolj odzvanjati pomen, idejo. Tudi slovenski elektrotehniki so od samih začetkov uvajanja elektrotehniške znanosti v slovenske dežele, seveda takrat kot fiziki, utrjevali stare pojme v novih ali razširjenih pomenih ali pa uvajali nove besede, nove pojme, neologizme. Odbor za terminologijo ima težko nalogo njihovo delo kakovostno in, kar je zelo pomembno, sproti nadaljevati.

Slovar s področja elektrotehnike

Pri prevajanju slovenskih standardov strokovnjaki veliko pozornosti posvetijo izrazju in njegovi enotni uporabi na različnih področjih. Poenoteno izrazje je zelo pomembno za pravilno in učinkovito uporabo standardov ter omogoča medsebojno razumevanje v različnih okoljih. Tega se že od vseh začetkov zavedajo tudi v mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo, rezultat pa so terminološki standardi in v večini standardov obvezna točka Izrazi in definicije.

Tudi v našem inštitutu imajo terminološki standardi prednost, ko se odločamo o prevajanju standardov. Spodbujati želimo nastajanje slovenskega strokovnega izrazja, za njegovo širšo uporabo pa objavljamo slovarček, pripravljen po nekaterih prevedenih slovenskih standardih s področja elektrotehnike.

Zahvaljujemo se vsem strokovnjakom, ki nam pomagajo pri pripravi standardov, saj je prevajanje ob hitrem tehnološkem razvoju včasih pravi strokovni izziv. Svoj delež si bomo prizadevali dodati tudi v prihodnje s pripravo slovarjev.

  1. Slovar z definicijami EN-SL
  2. Slovar FR-SL-EN
  3. Slovar DE-SL-EN

Vir: SIST

 

Spletni slovarji

 

Obvestila

EUREL vsako leto organizira mednarodno tekmovanje International management cup (IMC) v strateški poslovni simulaciji za študente in mlade ...

V Portorožu bo 9. in 10. novembra 2017 potekal dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica ...

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo nov seznam harmoniziranih ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma ...