Tehniška regulativa

Poslanstvo EZS na področju Tehniške regulative je  osredotočeno na ustvarjanje normativnih aktov, ki so v pristojnosti resornih upravnih organov. Slovenska Tehniška zakonodaja je temelj za izvajanje gradnje in obvladovanje uporabe pomembnih tehniških in infrastrukturnih sistemov v družbi. Poleg priprave Tehniških predpisov je EZS vključena v prevajanje tehniških standardov v sodelovanju s SIST.

EZS pravilniki

Standardi

Sodelovanje v Tehničnih odborih SIST 

Sodelovanje predstavnikov  EZS v strokovnih odborih SIST je namenjeno aktivnemu sodelovanju pri razvoju standardizacije za področja, ki jih odbori pokrivajo in je s tem tudi zagotovljeno spremljanje razvoja v svetu. Poleg tega pa skrbijo za prevajanje standardizacijskih dokumentov.

SIST tehnična delovna telesa:

 • ELI, Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije (pokriva IEC TC 64, CLC/SC 205, CLC/TC 215)
 • STZ, Zaščita pred delovanjem strele (pokriva IEC TC 81, CLC/TC 81X)
 • MOV, Merilna oprema za elektromagnetne veličine (pokriva IEC TC 85, TC 66, TC 65, TC 44, CLC/TC 81X, CLC/BTTF 88-1, CLC/BTWG 108-2, CLC/BTWG 62-6, CLC/BTWG 68-2, CLC/BTWG 83-1, CLC/SR 65, CLC/SR 66, CLC/SR 85, CLC/TC 44X, CLC/TC 65CX, CLC/TC 66X)
 • POD, Prenapetostni odvodniki (pokriva IEC TC 37, CLC/SR 37)
 • PVS, Fotonapetostni sistemi (pokriva IEC TC 82, CLC/TC 82, CLC/BTTF 86-2)
 • EMC, Elektromagnetna združljivost (pokriva IEC TC 77, CISPR, CLC/TC 210, CLC/SR CISPR, CLC/BTTF 126-1, CLC/BTTF 68-6).

Prevajanje standardov  

Obdobje 2012-2014

Pregled standardov za prevajanje v slovenski jezik.

Pregled se bo po potrebi dopolnjeval oziroma spreminjal.

 1. SIST EN 15341:2007
 2. SIST EN 473:2008
 3. SIST EN 13269:2007
 4. SIST EN 13306:2010
 5. SIST EN 13460:2009
 6. IEC 60364-7-712, Ed.2
 7. SIST-TS CLC/TS 50349:2006
 8. SIST EN 50173-1:2003    Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements and office areas
 9. SIST EN 50173-1:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 1. del: Splošne zahteve
 10. SIST EN 50173-1:2008/A1:2010  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
 11. SIST EN 50173-1:2011    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
 12. SIST EN 50173-2:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 2. del: Pisarne
 13. SIST EN 50173-2:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 2. del: Pisarne - Dodatek A1
 14. SIST EN 50173-3:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov  - 3. del: Industrijska okolja
 15. SIST EN 50173-3:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 3. del: Industrijska okolja - Dopolnilo A1
 16. SIST EN 50173-4:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 4. del: Bivalni prostori
 17. SIST EN 50173-4:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori
 18. SIST EN 50173-5:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 5. del: Podatkovna središča
 19. SIST-TP CLC/TR 50173-991:2008 Vodila polaganja kablov za podporo 10 GBASE-T
 20. SIST EN 50174
 21. SIST EN 50174-1:2001    Information technology - Cabling installation - Part 1: Specification and quality assurance
 22. SIST EN 50174-1:2009    Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti
 23. SIST EN 50174-1:2009/A1:2011  Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dodatek A1
 24. SIST EN 50174-2:2001   
 25. Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
 26. SIST EN 50174-2:2009    Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah
 27. SIST EN 50174-2:2009/A1:2011  Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dodatek A1
 28. SIST EN 50174-3:2005    Informacijska tehnologija – Pokabljenje – 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela zunaj zgradb
 29. SIST EN 60728
 30. SIST EN 60728-1:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1. del: Lastnosti sistema za naprejšnje poti (IEC 60728-1:2007)
 31. SIST EN 60728-10:2008   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 10. del: Lastnosti sistema za povratne poti (IEC 60728-10:2005) (Istoveten  SIST EN 50083-10:2003 (bumerang))
 32. SIST EN 60728-11:2006   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 11. del: Varnost (IEC 60728-11:2005, spremenjen)
 33. SIST EN 60728-1-1:2010  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1-1. del: RF okablenje za dvosmerna domača omrežja (IEC 60728-1-1:2010)
 34. SIST EN 60728-11:2011   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 11. del: Varnost
 35. SIST EN 60728-1-2:2009  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1-2. del: Tehnične zahteve za signale na izhodu delujočega sistema (IEC 60728-1-2:2009)
 36. SIST EN 60728-13:2010   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 13. del: Optični sistemi za razpršeno oddajanje signalov (IEC 60728-13:2010)
 37. SIST EN 60728-3:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 3. del: Aktivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-3:2005) (Istoveten SIST EN 50083-3:2003 (bumerang))
 38. SIST EN 60728-3:2011    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 3. del: Aktivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-3:2010)
 39. SIST EN 60728-4:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 4. del: Pasivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-4:2007)
 40. SIST EN 60728-5:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 5. del: Oprema glavne sprejemne postaje (IEC 60728-5:2007)
 41. SIST EN 60728-6:2004    Kabelska omrežja za televizijske signale, zvokovne signale in interaktivne storitve – 6. del: Optična oprema (IEC 60728-6:2003)
 42. SIST EN 60728-7-1:2006  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 7-1. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov – Specifikacija fizične (PHY) plasti (IEC 60728-7-1:2003)
 43. SIST EN 60728-7-2:2006  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 7-2. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov – Specifikacija plasti za dostop do medijev (MAC) (IEC 60728-7-2:2003)
 44. SIST EN 60728-7-3:2010  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 7-3. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov - Specifikacija napajalnika za vodilo vmesnika transponderja (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009)

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 63/2016 z dne 7. 10. 2016 objavljen Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV. ...
 

Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 56/2016 z dne 26. 08. 2016 objavljen Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev. ...
 

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije - javna obravnava

Družba SODO d.o.o. je kot distribucijski operater distribucijskega sistema v skladu z 144. členom Energetskega zakona EZ-1 (Ur.i.RS 17/2014, 81/2015) pripravil osnutek Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) in jih s tem daje v javno obravnavo. Celotno gradivo je na razpolago na spletni strani ...
 

Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 98/2015 z dne 18. 12. 2015 objavljen Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev. ...
 

Javna obravnava Pravilnika o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno in ekonomično graditev, varno, zanesljivo in nemoteno obratovanje ter vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV. ...
 

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 90/2015 z dne 27. 11. 2015 objavljen Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj. ...
 
 

Obvestila

EUREL vsako leto organizira mednarodno tekmovanje International management cup (IMC) v strateški poslovni simulaciji za študente in mlade ...

V Portorožu bo 9. in 10. novembra 2017 potekal dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica ...

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo nov seznam harmoniziranih ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma ...