Tehniška regulativa

Poslanstvo EZS na področju Tehniške regulative je  osredotočeno na ustvarjanje normativnih aktov, ki so v pristojnosti resornih upravnih organov. Slovenska Tehniška zakonodaja je temelj za izvajanje gradnje in obvladovanje uporabe pomembnih tehniških in infrastrukturnih sistemov v družbi. Poleg priprave Tehniških predpisov je EZS vključena v prevajanje tehniških standardov v sodelovanju s SIST.

EZS pravilniki

Standardi

Sodelovanje v Tehničnih odborih SIST 

Sodelovanje predstavnikov  EZS v strokovnih odborih SIST je namenjeno aktivnemu sodelovanju pri razvoju standardizacije za področja, ki jih odbori pokrivajo in je s tem tudi zagotovljeno spremljanje razvoja v svetu. Poleg tega pa skrbijo za prevajanje standardizacijskih dokumentov.

SIST tehnična delovna telesa:

 • ELI, Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije (pokriva IEC TC 64, CLC/SC 205, CLC/TC 215)
 • STZ, Zaščita pred delovanjem strele (pokriva IEC TC 81, CLC/TC 81X)
 • MOV, Merilna oprema za elektromagnetne veličine (pokriva IEC TC 85, TC 66, TC 65, TC 44, CLC/TC 81X, CLC/BTTF 88-1, CLC/BTWG 108-2, CLC/BTWG 62-6, CLC/BTWG 68-2, CLC/BTWG 83-1, CLC/SR 65, CLC/SR 66, CLC/SR 85, CLC/TC 44X, CLC/TC 65CX, CLC/TC 66X)
 • POD, Prenapetostni odvodniki (pokriva IEC TC 37, CLC/SR 37)
 • PVS, Fotonapetostni sistemi (pokriva IEC TC 82, CLC/TC 82, CLC/BTTF 86-2)
 • EMC, Elektromagnetna združljivost (pokriva IEC TC 77, CISPR, CLC/TC 210, CLC/SR CISPR, CLC/BTTF 126-1, CLC/BTTF 68-6).

Prevajanje standardov  

Obdobje 2012-2014

Pregled standardov za prevajanje v slovenski jezik.

Pregled se bo po potrebi dopolnjeval oziroma spreminjal.

 1. SIST EN 15341:2007
 2. SIST EN 473:2008
 3. SIST EN 13269:2007
 4. SIST EN 13306:2010
 5. SIST EN 13460:2009
 6. IEC 60364-7-712, Ed.2
 7. SIST-TS CLC/TS 50349:2006
 8. SIST EN 50173-1:2003    Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements and office areas
 9. SIST EN 50173-1:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 1. del: Splošne zahteve
 10. SIST EN 50173-1:2008/A1:2010  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
 11. SIST EN 50173-1:2011    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
 12. SIST EN 50173-2:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 2. del: Pisarne
 13. SIST EN 50173-2:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 2. del: Pisarne - Dodatek A1
 14. SIST EN 50173-3:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov  - 3. del: Industrijska okolja
 15. SIST EN 50173-3:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 3. del: Industrijska okolja - Dopolnilo A1
 16. SIST EN 50173-4:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 4. del: Bivalni prostori
 17. SIST EN 50173-4:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori
 18. SIST EN 50173-5:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 5. del: Podatkovna središča
 19. SIST-TP CLC/TR 50173-991:2008 Vodila polaganja kablov za podporo 10 GBASE-T
 20. SIST EN 50174
 21. SIST EN 50174-1:2001    Information technology - Cabling installation - Part 1: Specification and quality assurance
 22. SIST EN 50174-1:2009    Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti
 23. SIST EN 50174-1:2009/A1:2011  Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dodatek A1
 24. SIST EN 50174-2:2001   
 25. Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
 26. SIST EN 50174-2:2009    Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah
 27. SIST EN 50174-2:2009/A1:2011  Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dodatek A1
 28. SIST EN 50174-3:2005    Informacijska tehnologija – Pokabljenje – 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela zunaj zgradb
 29. SIST EN 60728
 30. SIST EN 60728-1:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1. del: Lastnosti sistema za naprejšnje poti (IEC 60728-1:2007)
 31. SIST EN 60728-10:2008   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 10. del: Lastnosti sistema za povratne poti (IEC 60728-10:2005) (Istoveten  SIST EN 50083-10:2003 (bumerang))
 32. SIST EN 60728-11:2006   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 11. del: Varnost (IEC 60728-11:2005, spremenjen)
 33. SIST EN 60728-1-1:2010  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1-1. del: RF okablenje za dvosmerna domača omrežja (IEC 60728-1-1:2010)
 34. SIST EN 60728-11:2011   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 11. del: Varnost
 35. SIST EN 60728-1-2:2009  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1-2. del: Tehnične zahteve za signale na izhodu delujočega sistema (IEC 60728-1-2:2009)
 36. SIST EN 60728-13:2010   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 13. del: Optični sistemi za razpršeno oddajanje signalov (IEC 60728-13:2010)
 37. SIST EN 60728-3:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 3. del: Aktivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-3:2005) (Istoveten SIST EN 50083-3:2003 (bumerang))
 38. SIST EN 60728-3:2011    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 3. del: Aktivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-3:2010)
 39. SIST EN 60728-4:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 4. del: Pasivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-4:2007)
 40. SIST EN 60728-5:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 5. del: Oprema glavne sprejemne postaje (IEC 60728-5:2007)
 41. SIST EN 60728-6:2004    Kabelska omrežja za televizijske signale, zvokovne signale in interaktivne storitve – 6. del: Optična oprema (IEC 60728-6:2003)
 42. SIST EN 60728-7-1:2006  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 7-1. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov – Specifikacija fizične (PHY) plasti (IEC 60728-7-1:2003)
 43. SIST EN 60728-7-2:2006  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 7-2. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov – Specifikacija plasti za dostop do medijev (MAC) (IEC 60728-7-2:2003)
 44. SIST EN 60728-7-3:2010  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 7-3. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov - Specifikacija napajalnika za vodilo vmesnika transponderja (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009)

Gradbenotehnični predpisi v javni obravnavi

Obveščamo vas, da so od 5. aprila do 31. maja v javni obravnavi naslednji dokumenti:
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Tehnična smernica TSG-N-003: 2019: Zaščita pred delovanjem strele
 • Pravnilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Tehnična smernica TSG-N-002: 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije
 ...
 

Zbiranje pripomb na obstoječa pravilnika 'NNELI' in 'strela' ter na pripadajoči tehnični smernici

V pripravi so spremembe veljavnih pravilnikov in smernic (glej www.ezs-zveza.si/drustva-in-odbori/odbori/odbor-za-tehnisko-regulativo/ezs-pravilnika-in-tehnicni-smernici/):
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije
 • Pravil ...
 

Izzivi tehnologij - električna varnost

električni agregatifotonapetostne elektrarneelektrične inštalacije v vozilihelektrični avtomobili in polnilne postajebaterije, akumulatorji in hranilniki električne energije

 ...
 

Vodnik za uporabo direktive o elektromagnetni združljivosti, 2014/30/EU

Spoštovani, Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo Vodnik za uporabo direktive o elektromagnetni združljivosti, 2014/30/EU (angl. Guide for the EMCD Directive 2014/30/EU). Vodnik je trenutno na voljo le v angleškem jeziku. Vodnik je na voljo na spletni strani Ministrstva za ...
 

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 63/2016 z dne 7. 10. 2016 objavljen Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV. ...
 

Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 56/2016 z dne 26. 08. 2016 objavljen Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev. ...
 
 

Obvestila

Spoštovani, Obveščamo vas, da je bil na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije št. 2019/1956 z dne 26. novembra 2019 v Uradnem listu EU L 306 (z dne ...

Jesenska popoldanska ekskurzija 18.10.2019 je vključevala:

 • predstavitveni ogled soproizvodnje električne energije in toplote v podjetju ESOL,
 • predstav ...

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...