Tehniška regulativa

Poslanstvo EZS na področju Tehniške regulative je  osredotočeno na ustvarjanje normativnih aktov, ki so v pristojnosti resornih upravnih organov. Slovenska Tehniška zakonodaja je temelj za izvajanje gradnje in obvladovanje uporabe pomembnih tehniških in infrastrukturnih sistemov v družbi. Poleg priprave Tehniških predpisov je EZS vključena v prevajanje tehniških standardov v sodelovanju s SIST.

EZS pravilniki

Standardi

Sodelovanje v Tehničnih odborih SIST 

Sodelovanje predstavnikov  EZS v strokovnih odborih SIST je namenjeno aktivnemu sodelovanju pri razvoju standardizacije za področja, ki jih odbori pokrivajo in je s tem tudi zagotovljeno spremljanje razvoja v svetu. Poleg tega pa skrbijo za prevajanje standardizacijskih dokumentov.

SIST tehnična delovna telesa:

 • ELI, Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije (pokriva IEC TC 64, CLC/SC 205, CLC/TC 215)
 • STZ, Zaščita pred delovanjem strele (pokriva IEC TC 81, CLC/TC 81X)
 • MOV, Merilna oprema za elektromagnetne veličine (pokriva IEC TC 85, TC 66, TC 65, TC 44, CLC/TC 81X, CLC/BTTF 88-1, CLC/BTWG 108-2, CLC/BTWG 62-6, CLC/BTWG 68-2, CLC/BTWG 83-1, CLC/SR 65, CLC/SR 66, CLC/SR 85, CLC/TC 44X, CLC/TC 65CX, CLC/TC 66X)
 • POD, Prenapetostni odvodniki (pokriva IEC TC 37, CLC/SR 37)
 • PVS, Fotonapetostni sistemi (pokriva IEC TC 82, CLC/TC 82, CLC/BTTF 86-2)
 • EMC, Elektromagnetna združljivost (pokriva IEC TC 77, CISPR, CLC/TC 210, CLC/SR CISPR, CLC/BTTF 126-1, CLC/BTTF 68-6).

Prevajanje standardov  

Obdobje 2012-2014

Pregled standardov za prevajanje v slovenski jezik.

Pregled se bo po potrebi dopolnjeval oziroma spreminjal.

 1. SIST EN 15341:2007
 2. SIST EN 473:2008
 3. SIST EN 13269:2007
 4. SIST EN 13306:2010
 5. SIST EN 13460:2009
 6. IEC 60364-7-712, Ed.2
 7. SIST-TS CLC/TS 50349:2006
 8. SIST EN 50173-1:2003    Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements and office areas
 9. SIST EN 50173-1:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 1. del: Splošne zahteve
 10. SIST EN 50173-1:2008/A1:2010  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
 11. SIST EN 50173-1:2011    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
 12. SIST EN 50173-2:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 2. del: Pisarne
 13. SIST EN 50173-2:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 2. del: Pisarne - Dodatek A1
 14. SIST EN 50173-3:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov  - 3. del: Industrijska okolja
 15. SIST EN 50173-3:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 3. del: Industrijska okolja - Dopolnilo A1
 16. SIST EN 50173-4:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 4. del: Bivalni prostori
 17. SIST EN 50173-4:2008/A1:2011  Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori
 18. SIST EN 50173-5:2008    Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 5. del: Podatkovna središča
 19. SIST-TP CLC/TR 50173-991:2008 Vodila polaganja kablov za podporo 10 GBASE-T
 20. SIST EN 50174
 21. SIST EN 50174-1:2001    Information technology - Cabling installation - Part 1: Specification and quality assurance
 22. SIST EN 50174-1:2009    Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti
 23. SIST EN 50174-1:2009/A1:2011  Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dodatek A1
 24. SIST EN 50174-2:2001   
 25. Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
 26. SIST EN 50174-2:2009    Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah
 27. SIST EN 50174-2:2009/A1:2011  Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dodatek A1
 28. SIST EN 50174-3:2005    Informacijska tehnologija – Pokabljenje – 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela zunaj zgradb
 29. SIST EN 60728
 30. SIST EN 60728-1:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1. del: Lastnosti sistema za naprejšnje poti (IEC 60728-1:2007)
 31. SIST EN 60728-10:2008   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 10. del: Lastnosti sistema za povratne poti (IEC 60728-10:2005) (Istoveten  SIST EN 50083-10:2003 (bumerang))
 32. SIST EN 60728-11:2006   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 11. del: Varnost (IEC 60728-11:2005, spremenjen)
 33. SIST EN 60728-1-1:2010  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1-1. del: RF okablenje za dvosmerna domača omrežja (IEC 60728-1-1:2010)
 34. SIST EN 60728-11:2011   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 11. del: Varnost
 35. SIST EN 60728-1-2:2009  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 1-2. del: Tehnične zahteve za signale na izhodu delujočega sistema (IEC 60728-1-2:2009)
 36. SIST EN 60728-13:2010   Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 13. del: Optični sistemi za razpršeno oddajanje signalov (IEC 60728-13:2010)
 37. SIST EN 60728-3:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 3. del: Aktivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-3:2005) (Istoveten SIST EN 50083-3:2003 (bumerang))
 38. SIST EN 60728-3:2011    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 3. del: Aktivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-3:2010)
 39. SIST EN 60728-4:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 4. del: Pasivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja (IEC 60728-4:2007)
 40. SIST EN 60728-5:2008    Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 5. del: Oprema glavne sprejemne postaje (IEC 60728-5:2007)
 41. SIST EN 60728-6:2004    Kabelska omrežja za televizijske signale, zvokovne signale in interaktivne storitve – 6. del: Optična oprema (IEC 60728-6:2003)
 42. SIST EN 60728-7-1:2006  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 7-1. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov – Specifikacija fizične (PHY) plasti (IEC 60728-7-1:2003)
 43. SIST EN 60728-7-2:2006  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 7-2. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov – Specifikacija plasti za dostop do medijev (MAC) (IEC 60728-7-2:2003)
 44. SIST EN 60728-7-3:2010  Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 7-3. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov - Specifikacija napajalnika za vodilo vmesnika transponderja (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009)

Gradbenotehnični predpisi v javni obravnavi

Obveščamo vas, da so od 5. aprila do 31. maja v javni obravnavi naslednji dokumenti:
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Tehnična smernica TSG-N-003: 2019: Zaščita pred delovanjem strele
 • Pravnilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Tehnična smernica TSG-N-002: 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije
 ...
 

Zbiranje pripomb na obstoječa pravilnika 'NNELI' in 'strela' ter na pripadajoči tehnični smernici

V pripravi so spremembe veljavnih pravilnikov in smernic (glej www.ezs-zveza.si/drustva-in-odbori/odbori/odbor-za-tehnisko-regulativo/ezs-pravilnika-in-tehnicni-smernici/):
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije
 • Pravil ...
 

Izzivi tehnologij - električna varnost

električni agregatifotonapetostne elektrarneelektrične inštalacije v vozilihelektrični avtomobili in polnilne postajebaterije, akumulatorji in hranilniki električne energije

 ...
 

Vodnik za uporabo direktive o elektromagnetni združljivosti, 2014/30/EU

Spoštovani, Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo Vodnik za uporabo direktive o elektromagnetni združljivosti, 2014/30/EU (angl. Guide for the EMCD Directive 2014/30/EU). Vodnik je trenutno na voljo le v angleškem jeziku. Vodnik je na voljo na spletni strani Ministrstva za ...
 

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 63/2016 z dne 7. 10. 2016 objavljen Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV. ...
 

Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 56/2016 z dne 26. 08. 2016 objavljen Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev. ...
 
 

Obvestila

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Elektrotehniška zveza Slovenije vsako leto organizira strokovno in družabno srečanje elektrotehniških in strokovnih društev. Vsakič izbrano regionalno ...