Mreženje

Mreženje predstavlja potrebo in odprtost Elektrotehniške zveze za sodelovanje pri takih dejavnostih, ki nas vodijo k ciljem v širšem gospodarskem in družbenem okolju.

Pri tem gre tudi za spodbujanje inženirske in tehnične stroke za odgovorno zavzemanje za delovanje v družbi v smeri blaginje in sonaravnega ter trajno vzdržnega razvoja.

Ustvarjanje dodane vrednosti v družbi pri realizaciji proizvodov ter storitev zahteva tudi od tehnične in inženirske stroke ustrezno in odgovorno trajno delovanje.

Skratka gre tudi za prepoznavnost pomena nosilcev eksaktnih tehničnih poklicev, ki so predvsem pomembne za razvoj in ustvarjanje pogojev za življenje v bodočnosti.

V strokovni organizaciji kot je Elektrotehniška zveza Slovenije so odnosi in sodelovanje nujni vendar vedno v smeri krepitve osnovnih ciljev Elektrotehniške zveze Slovenije , ki so:

 1. prispeva k napredku znanosti na področju elektrotehnike, informatike, telekomunikacij in energetike in k njihovemu razvoju,
 2. aktivno sodeluje z gospodarskimi organizacijami pri tehničnem in tehnološkem razvoju, usposabljanju in oblikovanju kriterijev za poslovno in osebno kompetenco,
 3. podpira in usmerja delovanje društvenih organizacij na področju elektrotehnike, informatike, telekomunikacij in energetike,
 4. pomaga upravnim organom in ustanovam pri izvajanju nalog in pri reševanju strokovnih problemov s področja, elektrotehnike, informatike in energetike,
 5. razvija pri svojih članih strokovno raven in zavest,
 6. goji stike in poglablja sodelovanje med člani EZS ter do drugih strokovnih organizacij doma in v tujini,
 7. zastopa interese svojih članov (društev),
 8. s pomočjo elektrotehniških društev oz. specializiranih strokovnih društev neguje in razvija etiko v skladu s kodeksom Slovenske inženirske zveze SIZ,
 9. seznanja in razvija strokovno raven najširše javnosti na področju elektrotehnike, informatike in energetike,
 10. predstavlja javnosti strokovna stališča pri reševanju ključnih vprašanj stroke.

Mreženje na katero se EZS usmerja, so predvsem subjekti v prostoru inovacijske in uporabne elektrotehnike kakor tudi varnosti in normativnih dokumentov, kot dela infrastrukture sodobne družbe.

Organizacije s katerimi sodeluje Elektrotehniška zveza Slovenije

Sestrske organizacije raznih strok v Sloveniji ...

 1. Zveza društev kmetijskih inženirjev in tehnikov
  Predsednik: dr. Jože Šavor
  Biotehniška fakulteta,
  Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 4 580 21 92
 2. Zveza strojnih inženirjev Slovenije
  Predsednik: prof. dr. Iztok Golobič
  Karlovška 3, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 425 4757, Fax: +386 1 426 1042
  Email: info@zveza-zsis.si
  http://www.zveza-zsis.si
 3. Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije
  Predsednik: Janez Fabjan
  Miklošičeva 38/III, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 230 28 23, Fax: + 386 1 430 32 57
  Email: zdvis@guest.arnes.si
  http://www.zveza-dvis.si
 4. Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev
  Predsednik: doc. dr. Andrej Demšar
  FNT, Oddelek za tekstilstvo
  Snežniška 5, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 200 32 00
 5. Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor
  Predsednica: Marija Sraka Šadl
  Vetrinjska 16, SI-2000 Maribor,
  Tel: +386 2 250 13 23, Fax: +386 2 250 13 24
  Email: zdit@zdit-mb.si
  http://www.zdit-mb.si
 6. Društvo jedrskih strokovnjakov
  Predsednik: dr. Boštjan Končar
  Jamova 39, SI-1001 Ljubljana,
  Tel: + 386 1 588 54 50, Fax: + 386 1 588 53 77
  Email: nss@ijs.si
  http://www.djs.si
 7. Društvo inženirjev in tehnikov papirništva
  Predsednik: Marko Jagodič
  Bogišičeva ulica 8, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 200 28 32, Fax: 386 1 426 56 39
  Email: ditp@icp-lj.si
 8. Slovensko kemijsko društvo
  Predsednik: prof. dr. Venčeslav Kaučič
  Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 476 0256, Fax: +386 1 476 0300
  E-mail: chem.soc@ki.si
  http://www.chem-soc.si
 9. Društvo vzdrževalcev Slovenije
  Predsednik: Sergio Tončetič
  Stegne 21c, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 511 30 06, Fax: +386 1 511 30 07
  Email: tajnik@drustvo-dvs.si
 10. Društvo za namakanje in odvodnjo - SINCID
  Predsednik: prof. dr. Brane Matičič
  Karlovška 3, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: + 386 1 423 31 90, Fax: + 386 1 423 31 90
  Email: sdno-sincid@guest.arnes.si
  http://www.drustvo-sdno.si
 11. Slovensko prehransko društvo
  Predsednik: prof. dr. Božidar Žlender
  Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 589 82 37, Fax: +386 1 568 67 04
  Email: bozidar.zlender@bf.uni-lj.si
  http://www.prehransko-drustvo.si
 12. Zveza društev za varilno tehniko Slovenije
  Predsednik: dr. Gabriel Janez Rihar
  Ptujska 19, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: + 386 1 280 94 34, Fax: + 386 1 280 94 22
  Email: gabriel.rihar@i-var.si
 13. Slovensko društvo za materiale                                  
  Predsednik: prof. dr. Franc Vodopivec
  Lepi pot 11, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: + 386 1 470 19 80, Fax: + 386 1 470 19 39
  Email: matjaz.torkar@imt.si
 14. Slovensko društvo za materiale                                  
  Predsednik: prof. dr. Franc Vodopivec
  Lepi pot 11, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: + 386 1 470 19 80, Fax: + 386 1 470 19 39
  Email: matjaz.torkar@imt.si
 15. Zveza lesarjev Slovenije
  Predsednik: Bruno Gričar
  Karlovska 3, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: + 386 1 421 46 60, Fax: + 386 1 421 46 64
  Email: revija.les@siol.net
  http://www.zls-zveza.si
 16. Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov
  Predsednik: dr. Milan Medved
  Aškerčeva 12, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 470 46 26, Fax: +386 1 252 41 05
  Email: joze.kortnik@guest.arnes.si
  http://www.ntfgam.uni-lj.si
 17. Zveza gozdarskih društev Slovenije
  Predsednik: Franc Perko
  Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 200 78 31
  Email: saso.golob@gozdis.si
 18. Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
  Predsednik: Miro Vrbek
  Leskoškova 9E, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 52 40 200, Fax: +386 1 52 40 199
  Email: gradb.zveza@siol.net
  http://www.zveza-dgits.si
 19. Elektrotehniška zveza Slovenije
  Predsednik: prof. dr. Ferdinand Gubina
  Stegne 7, SI-1000 Ljubljana,
  Tel: +386 1 511 30 00, Fax: +386 1 511 30 04
  Email: ezs@guest.arnes.si
  http://www.ezs-zveza.si

Sestrske organizacije elektrotehniških strok v sosednjih državah ...

 1. Austrian Electrotechnical Association (OVE)
  Eschenbachgasse 9
  1010 Wien
  Austria
  Tel.: +43 1 587 6373
  Fax: +43 1 586 7408
  Email: ove@ove.at
  www.ove.at
 2. Union of Electronics, Electrical Engineers  and Telecommuncations
  108, Rakovsky Str.
  1000 Sofia
  Bulgaria
  Tel.: +359 29879767
  Fax: +359 29879360
  Email: ceec@fnts-bg.org
 3. VDE ASSOCIATION FOR ELECTRICAL ELECTRONIC & INFORMATION TECHNOLOGIES e.V.
  Stresemannallee 15
  60596 Frankfurt
  Germany
  Tel.: +49 69  6308-0
  Fax: +49 69  6312925
  Email: service@vde.com
  www.vde.de
 4. The Society of Electrical and Electronics Engineers 2002 (R.A.)
  6 Harakoon St.
  Ramat Gan
  Israel 52521
  Tel: +972-3-6134116
  Fax: +972-3-6134117
  seeei@bezeqint.net
 5. Association of Polish Electrical Engineers /SEP/
  ul. Swietokrzyska 14,
  00-050 Warszawa
  Poland
  Tel.: +48 22 55 64 329
  Fax: +48 22 55 64 301
  Email: dz.sep@sep.com.pl
 6. Ordem Dos Engenheiros
  Avenida de Antonio Augusto de Aguiar 3D
  1069-030 Lisbon
  Portugal
  Tel.: +351 21 313 2438
  Fax: +351 21 352 4632
 7. SIER Society of Power Engineers in Romania
  Lacul Tei Bd. No. 1, Sector 2
  020371 Bucharest
  Romania
  Tel.: +40 21 2061229
  Fax: +40 21 2061173 and +40 21 2122005
  Email: office@sier.ro
 8. Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening (Swedish Society of Electrical and Computer Engineers)
  106 12, Stockholm
  Sweden
  Tel.: +46 8 796 6560
  Fax: +46 8 613 3032
  Email: ser@ser.se
 9. ELECTROSUISSE- Swiss Electrotechnical Assiciation (SEV) Luppmenstrasse 1
  8320 Fehraltorf
  Switzerland
  Tel.:  +41 44 956 11 11
  Fax: +41 44 956 11 22
  Email: info@electrosuisse.ch
  www.electrosuisse.ch

Krovne organizacije v Sloveniji in Evropi ...

 1. Slovenska inženirska zveza
  Karlovška cesta 3
  1000 Ljubljana
  Tel: 01 2522143, 01 2527129
  Fax: 01 2527130
  Email: zveza.ing@siol.net
  www.siz.si
 2. The Convention of National Societies of Electrical Engineers of Europe (EUREL) is a non-profit organisation. EUREL represents 9 Member Associations in 9 Countries in Greater Europe
  EUREL General Secretariat
  Rue d'Arlon 25
  (Place du Luxembourg)
  1050 Brussels
  BELGIUM
  Tel.: +32 2 234 6125
  Email: eurel@eurel.org
  www.eurel.org
 3. CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies
  Avenue Roger Vandendriessche 18,
  150 Brussels
  Belgium
  Tel.: +32 27721836
  Fax: +32 26463032
  Email: secretary@cepis.org
  www.cepis.org
 4. FEANI
  FEANI AISBL
  Avenue Roger Vandendriessche 18,
  1150 Brussels
  Belgium
  Tel.: +32 2 639 0390,
  Fax: +32 2 639 0399
  Email: secretariat.general@feani.org    
  www.feani.org

Organizacije, upravni organi in organi v sestavi s katerimi sodeluje EZS v Sloveniji ...

 1. Fakulteta za elektrotehniko, Univerya v Ljubljani
  www.fe.uni-lj.si
 2. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Mariboru  
  www.feri.uni-mb.si
 3. Slovenski inštitut za standardizacijo
  www.sist.si
 4. Meroslovni inštitut Slovenije
  www.mirs-info.si
 5. Odbor za električno varnost
  www.mg.gov.si
 6. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  www.ozs.si
 7. Gospodarska zbornica Slovenije
  www.gzs.si
 8. SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  www.sazu.si 
 9. Podjetja in organizacije, ki pri svojem delu tržijo proizvode in storitve  iz področij uporabne elektrotehnike pri: Energetiki, Telekomunikacijah, Informatiki,  Prometu, Merjenju,  Avtomatiki,   Razsveljavi,Tehnologiji, Materialih,…
 

Zadnje aktivnosti

Občni zbor Slovenske inženirske zveze

Namesto dosedanjega predsednika prof. dr. Baldomirja Zajca je bil na mesto predsednika izvoljen prof. dr. Janvit Golob.
 
 

Obvestila

Vabimo vas, da se nam 22. septembra 2021 pridružite na seminarju Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro  ...

Vabimo vas, da se nam 24. junija 2021 pridružite na spletnem seminarju Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz  ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...