EZS akademija

Usposabljanja

V okviru EZS izvajamo nekatera usposabljanja, ki so vezana na pripravo strokovnjakov za izvajanje dobre prakse na različni projektih in pri vsakdanjem strokovnem delu.

Osvojeno znanje, veščine in uspešnost v realizaciji služijo odgovornemu delu na raznih področjih elektrotehnike.

Aktualna usposabljanja potekajo na osnovi potrebe v povezavi z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi  predpisi v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, pregledovanjem, nadzorom, vodenjem, upravljanjem, vzdrževanjem, presojo skladnosti ter izvedenstvom. Vedno je pri usposabljanju poudarek na varnosti še posebej, ko je posledica lahko električni udar, požar, eksplozija, poškodba, škoda ali celo smrt.

Program usposabljanja zajema profile, ki so nujni pri delu in ravnanje v naslednjih področjih:

 • VARNOSTI IN VAROVANJU (Požar, Eksplozija, Tehnično varovanje, Varnost pri delu),
 • GRADITVI IN UPORABI (Seminar za strokovni izpit, Električne inštalacije, Inštalacije komunikacij in upravljanja, Strelovodne naprave),
 • ENERGETIKI (Upravljanje naprav, Elektroenergetsko omrežje in varovalni pas),
 • PROJEKTNEM VODENJU (Težave pri izvajanju projektov, soočanje in iskanje rešitev).

Koda 

Seminar 

Termin 

Lokacija 

SSIE3 Priprava na strokovni izpit elektro stroke 02.-06. 10. 2017 Prebold
SSIE4 Dodatna delavnica za kandidate za pooblaščene inženirje 18. oktober 2017
Ljubljana
TERM1 Novosti, ki jih prinaša NOVA serija standardov SIST EN 61439 26. oktober 2017
Ljubljana

 

V pripravi

Koda 

Seminar 

Predviden
termin

Lokacija 

NRAZ1 Notranja razsvetljava - novosti oktober oz. november 2017
Ljubljana
EXOS5 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3, PO4)
17.-18. 10. 2017 Domžale / Horjul
EXOS6 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3, PO4)
24.-25. 10. 2017 Maribor
EXOB5 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
14. 11. 2017 Domžale / Horjul
EXOB6 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
21. 11. 2017 Maribor

Protieksplozijska zaščita - osnovno in obnovitveno usposabljanje, jesen 2017

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma obnovitvenem seminarju: ...
 

Dodatna strokovna delavnica za kandidate za pooblaščene inženirja, jesen 2017

Dodatna strokovna delavnica je namenjena kandidatom oz. osebam, ki delajo na področju načrtovanja, vodenje del, nadzora in gradnje stavb ter objektov. Datum delavnice: 18. oktober 2017Lokacija: Slovenska knjiga, Stegne 3, Ljubljana Program in vsebina delavnice: 8.00 – Registracija udeležencev 8.30 – 13.30 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.
 • Spr ...
 

Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, jesen 2017

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1, 133. - 135. člen) opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli.Pripravljalni seminar bo potekal ...
 

Protieksplozijska zaščita - obnovitveno usposabljanje PO1, PO2 in PO3 - Maribor

Obveščamo vas, da bo v torek 23. maja 2017 potekalo obnovitveno usposabljanje za "Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih".Usposabljanje je namenjeno:
 • delavcem, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih (PO1),
 • sektorske ter vodstvene kadre (PO2) in
 • delavcem, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v ...
 

Protieksplozijska zaščita - začetno usposabljanje PO1, PO2 in PO3 - Domžale

Obveščamo vas, da bo v četrtek in petek 11. in 12. maja 2017 potekalo začetno usposabljanje za "Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih".Usposabljanje je namenjeno:
 • delavcem, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih in sektorske ter vodstvene kadre (PO1 in PO2) in
 • delavcem, ki vgrajujejo, vzdržujejo in ...
 

Dodatna delavnica za kandidate za pooblaščene inženirje - NOV DATUM

Obveščamo vas, da je se je prestavilo datum delavnice za kandidate za pooblaščene inženirje, in sicer bo delavnica 19. maja. Program delavnice ostaja isti. Program in vsebina delavnice: 8.00 – Registracija udeležencev8.30 – 12.30 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.
 • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ...
 
 

Obvestila

EUREL vsako leto organizira mednarodno tekmovanje International management cup (IMC) v strateški poslovni simulaciji za študente in mlade ...

V Portorožu bo 9. in 10. novembra 2017 potekal dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica ...

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo nov seznam harmoniziranih ...

Spoštovani,obveščamo vas, da je prišlo do spremembe lokacije poteka pripravljalnega seminarja za strokovni izpit po ZGO-1.

Seminar za pripravo na ...