EZS akademija

Usposabljanja

V okviru EZS izvajamo nekatera usposabljanja, ki so vezana na pripravo strokovnjakov za izvajanje dobre prakse na različni projektih in pri vsakdanjem strokovnem delu.

Osvojeno znanje, veščine in uspešnost v realizaciji služijo odgovornemu delu na raznih področjih elektrotehnike.

Aktualna usposabljanja potekajo na osnovi potrebe v povezavi z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi  predpisi v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, pregledovanjem, nadzorom, vodenjem, upravljanjem, vzdrževanjem, presojo skladnosti ter izvedenstvom. Vedno je pri usposabljanju poudarek na varnosti še posebej, ko je posledica lahko električni udar, požar, eksplozija, poškodba, škoda ali celo smrt.

Program usposabljanja zajema profile, ki so nujni pri delu in ravnanje v naslednjih področjih:

  • VARNOSTI IN VAROVANJU (Požar, Eksplozija, Tehnično varovanje, Varnost pri delu),
  • GRADITVI IN UPORABI (Seminar za strokovni izpit, Električne inštalacije, Inštalacije komunikacij in upravljanja, Strelovodne naprave),
  • ENERGETIKI (Upravljanje naprav, Elektroenergetsko omrežje in varovalni pas),
  • PROJEKTNEM VODENJU (Težave pri izvajanju projektov, soočanje in iskanje rešitev).

Koda 

Seminar 

Termin 

Lokacija 

NRAZ1 Svetilke za notranjo razsvetljavo

31. januar, 13. februar

Ljubljana
OPOMBA: Oba datuma sta že polno zasedena. Zainteresirani lahko vseeno pošljete izpolnjeno prijavnico. Predvidoma se bo organiziralo dodaten seminar v aprilu 2019. O dodatnem datumu boste pravočasno obveščeni.
SSIE1 Priprava na strokovni izpit elektro stroke 04.-08. marec 2019 Preddvor

 

V pripravi

Koda 

Seminar 

Predviden
termin

Lokacija 

NDEL1 Delavnica za kandidate za Mentorje NNELI februar 2019 Horjul
EXOS1 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3)

19.-21. februar 2019

Domžale
EXOB1 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
5. marec 2019
Domžale
EXOS2 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3)
19.-21. marec 2019
Maribor
EXOB2 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
28. marec 2019
Maribor
SSIE2 Osvežilni seminar - Obstoječa in nova gradbena zakonodaja april 2019 Predvor
EXOS3 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3)
16., 17. in 20. april 2019 Domžale
EXOSN
EXOBN
Usposabljanje merilcev nizko napetostnih električnih inštalacij (NNELI) za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih april 2019
Horjul
EXOB3 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
7. maj 2019 Domžale
EXOS4 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3)
21.-23. maj 2019 Maribor
NUPR1 Strokovno vzdrževanje stavb  maj 2019
Ljubljana
EXOB4 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
4. junij 2019
Maribor

Protieksplozijska zaščita - osnovno in obnovitveno usposabljanje, pomlad 2019

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma obnovitvenem seminarju: ...
 

Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, pomlad 2019

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 14. člen) in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 10.člen) opraviti vsi delavci, ...
 

Svetilke za notranjo razsvetljavo - karakteristike in fotometrični podatki

Na seminarju bomo govorili o karakteristikah in fotometričnih podatkih, potrebnih za pravilno izbiro svetilke za notranjo razsvetljavo. Pojasnili bomo delitev svetilk na podlagi porazdelitve svetlobnega toka, pomen kotne porazdelitve svetilnosti in svetlosti, kaj pomenita UGR in CRI in kako lahko na podlagi oznak izberemo ustrezno svetilko za vsak ...
 

OSVEŽILNI SEMINAR – Nov Gradbeni zakon

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem. ...
 

Protieksplozijska zaščita - osnovno in obnovitveno usposabljanje, jesen 2018

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma obnovitvenem seminarju: ...
 

Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, jesen 2018

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 14. člen) in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 10.člen) opraviti vsi delavci, ...
 
 

Obvestila

Obveščamo vas, da SDGSS vabi k udeležbi na letnem obnovitvenem in debatnem seminarju iz širšega področja zaščite pred delovanjem strele.

Poleg ...

Člani Elektrotehniškega društva smo se dne 6. 11. 2018 odpravili na Martinovanje v Sevnico. Izleta se je udeležilo 23 članov društva. Prijavljenih jih ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: mag. Bogdan Seliger, Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko, Boštjan Flis, mag. Peter Kaube

Urednik: ...

Vodila za projektante, nadzornike in odgovorne vodje del

Priročnik je pripomoček z osnovnimi informacijami o tem, kaj je treba zahtevati v fazi ...