EZS AKADEMIJA 
 

EZS akademija

Usposabljanja

V okviru EZS izvajamo nekatera usposabljanja, ki so vezana na pripravo strokovnjakov za izvajanje dobre prakse na različni projektih in pri vsakdanjem strokovnem delu.

Osvojeno znanje, veščine in uspešnost v realizaciji služijo odgovornemu delu na raznih področjih elektrotehnike.

Aktualna usposabljanja potekajo na osnovi potrebe v povezavi z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi  predpisi v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, pregledovanjem, nadzorom, vodenjem, upravljanjem, vzdrževanjem, presojo skladnosti ter izvedenstvom. Vedno je pri usposabljanju poudarek na varnosti še posebej, ko je posledica lahko električni udar, požar, eksplozija, poškodba, škoda ali celo smrt.

Program usposabljanja zajema profile, ki so nujni pri delu in ravnanje v naslednjih področjih:

 • VARNOSTI IN VAROVANJU (Požar, Eksplozija, Tehnično varovanje, Varnost pri delu),
 • GRADITVI IN UPORABI (Seminar za strokovni izpit, Električne inštalacije, Inštalacije komunikacij in upravljanja, Strelovodne naprave),
 • ENERGETIKI (Upravljanje naprav, Elektroenergetsko omrežje in varovalni pas),
 • PROJEKTNEM VODENJU (Težave pri izvajanju projektov, soočanje in iskanje rešitev).

Koda 

Seminar 

Termin 

Lokacija 

NRAZ1 Svetlobni viri 17. januar 2018 Ljubljana
NDEL1 Meritve SN transformatorjev 25. januar 2018 Ljubljana
NEDI1 Uporaba instrumentov v praksi in delo preglednika NPK/NNELI 7. februar 2018 Horjul
SSIE1 Priprava na strokovni izpit elektro stroke 05.-09. marec 2018 Preddvor
SSIE2 Osvežilni seminar - Obstoječa in nova gradbena zakonodaja 5. april 2018 Ljubljana
NEDI2 Praktična delavnica: Uporaba instrumentov v praksi in delo preglednika NPK/NNELI 9. maj 2018 Horjul
NSZS1 Praktična delavnica: Meritve sistemov zaščite pred strelo 11. maj 2018 Ljubljana
EXOSN
EXOBN
Usposabljanje merilcev nizko napetostnih električnih inštalacij (NNELI) za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih 14.-15. maj 2018 Horjul
NEDI3 EVSE: Polnilne postaje za električna vozila (seminar je odpovedan!) 16. maj 2018 Horjul
NUPR1 Strokovno vzdrževanje stavb 24. maj Ljubljana

 

V pripravi

Koda 

Seminar 

Predviden
termin

Lokacija 

EXOS1 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3, PO4)
20.-22. februar 2018
Domžale
EXOB1 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
6. marec 2018
Domžale
EXOS2 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3, PO4)
22.-22. marec 2018
Maribor
EXOB2 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
29. marec 2018 2018
Maribor
EXOS3 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3, PO4)
17.-19. april 2018
Domžale
EXOB3 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
8. maj 2018
Domžale
NSZS2 Praktična delavnica: Meritve sistemov zaščite pred strelo maj 2018 Štajerska
EXOS4 Varno delo v EX prostorih
Osnovno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
(PO1, PO2, PO3, PO4)
22.-24. maj 2018
Maribor
EXOB4 Varno delo v EX prostorih
Obnovitveno usposabljanje s preizkusom usposobljenosti
5. junij 2018
Maribor

Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, jesen 2018

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 14. člen) in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 10.člen) opraviti vsi delavci, ...
 

Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

GZS - Zbornica za poslovanje z nepremičninami v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije vabi na strokovno izobraževanje za upravnike nepremičnin, ki bo v četrtek, 24. maja 2018, ob 9. 30 uri, v prostorih GZS.

Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večlastniške stavbe. Upravljanje in vzdrževanje stavb je ...

 

Praktična delavnica eTest: Meritve sistemov zaščite pred strelo

Vsebina delavnice
 1. Predstavitev področja sistemov zaščite pred strelo
 2. Zakonska pokritost področja, literatura
 3. Predstavitev posebnosti pri meritvah, najpogostejše napake na izvedenih inštalacijah, pri meritvah
 4. Opažanje napak pri projektiranju ali izvedbi zaščite pred strelo in odprava pomanjkljivosti
 5. Praktične meritve
  • Pregled objekta
  • Pregled ...
 

Strokovno izobraževanje: Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

Elektrotehniška zveza Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije se zavedata pomena poglobljenega strokovnega izobraževanja tudi na področju protieksplozijske zaščite in to za vse sodelujoče stroke pri graditvah novih in obnovah obstoječih objektov, ki so zaradi tehnološkega procesa eksplozijsko ogroženi. ...
 

Usposabljanje merilcev NNELI za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

Vabimo vas k prijavi na Usposabljanje merilcev nizko napetostnih električnih inštalacij (NNELI) za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. ...
 

Osvežitveni seminar - Obstoječa in nova gradbena zakonodaja

Seminar je namenjen vsem (predstavnikom organizacij in podjetij, obrtnikom), ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom, in mnenjedajalcem. ...
 
 

Obvestila

Spoštovani, Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo "nov" Seznam harmoniziranih ...

Popoldanska ekskurzija je vključevala strokovni ogled HE Brežice in TE Brestanica ter ogled gradu Rajhenburg. Organiziran je bil prevoz iz Črnomlja, s ...

Slovensko društvo za elektronske komunikacije vabi k udeležbi na 34. delavnici o telekomunikacijah VITEL, ki bo 14. in 15. maja 2018 v Hotelu Brdo na  ...